mina-sshd DEFAULT_IDLE_TIMEOUT

hlasů
0

Časový limit výchozí nečinnosti SSH připojení k integrovanému sshd server (Apache) je 10 minut, jak je definováno v org.apache.ssh.common.FactoryManager

  /**
   * Default value for {@value #DISCONNECT_TIMEOUT} if none set
   */
  long DEFAULT_DISCONNECT_TIMEOUT = TimeUnit.SECONDS.toMillis(10L);

Přepsat, že moje chápání z vyhledávání na internetu a procházejí některé příklady kódu bylo nastavené IDLE_TIMEOUT na novou hodnotu. A já jsem to v mém kódu, který začíná vložený ssh server ...

  long newTimeOut = 3000000L;

  sshd = SshServer.setUpDefaultServer();
  Map<String, Object> props = sshd.getProperties();
  PropertyResolverUtils.updateProperty(sshd, FactoryManager.SOCKET_KEEPALIVE,true);
  PropertyResolverUtils.updateProperty(sshd, FactoryManager.IDLE_TIMEOUT, newTimeOut);
Neither of the updateProperty() method invocations helped with keeping the connection alive beyond 10 mins. Has anyone run into a similar issue and solved it ? Thanks!
Položena 13/02/2020 v 21:58
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more