Současně Ukládání do transakci s Gorm

hlasů
0

Já jsem hledal způsob, jak zlepšit výkon transakce. Můj kód vypadá následovně:

return db.Transaction(func(tx *gorm.DB) error {
    for _, val := range values {
      if err := tx.Save(&val).Error; err != nil {
        fmt.Println(err)
      }
    }

    return nil
}

(Toto je odstraňovat nějakou logiku kód) To se zdá být schopen dělat 10 Šetří za sekundu, což se zdá být poměrně pomalé, zejména pokud se jedná o velké soubory dat. Dívám se nahradit to něčím podél linie z následujícího důvodu:

return db.Transaction(func(tx *gorm.DB) error {
  addToDb := func(txdb *gorm.DB, job <- chan Values) {
    for val := range job {
      if err := txdb.Save(val).Error; err != nil {
        fmt.Println(err)
      }
    }
  }

  jobs := make(chan Values, len(values))

  for w := 1; w <= 10; w++ {
    go addToDb(tx, jobs)
  }

  for _, v := range values {
    jobs <- v
  }

  close(jobs)
  return nil
}

I skončit s sql: Transakce již byla potvrzena nebo vrácena zpět

Existuje správný způsob, jak se vypořádat s multi-závitové transakčních vložek?

Položena 13/02/2020 v 23:59
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more