Unit testování: Save zařízení token firebase

hlasů
0

Snažím se vyzkoušet tuto metodu, která šetří zařízení token FireStore.

save_token.dart

class Notification {
 void saveDeviceToken() async {
  FirebaseUser user = await firebaseAuth.currentUser();
  await fcm.getToken().then((token) {
   db.collection('users').document(user.email).setData({
    'device_token': token,
    'createdAt': FieldValue.serverTimestamp(),
   });
  });
 }
}

Zde je to, co jsem se snažil tak daleko: save_token_test.dart

test('should save device token', () {
final Notification notification = Notification();
final firebaseAuth = FirebaseAuth();

   when(firebaseAuth.currentUser())
     .thenAnswer((_) => Future<FirebaseUser>.value(firebaseUser));
   when(firebaseMessaging.getToken())
     .thenAnswer((_) => Future<dynamic>.value('SOMETOKEN'));
   when(firestore.collection('users').document(any).setData(any))
     .thenAnswer((realInvocation) => null);
   notification.saveDeviceToken();
  });

Ale já jsem dostat tuto chybu

00:02 +1 -1: Notification Setup should save device token [E]                      
 NoSuchMethodError: The method 'document' was called on null.
 Receiver: null
 Tried calling: document(null)
 dart:core                           Object.noSuchMethod
 tests/unit_tests/shared/widgets/notification_test.dart 64:42 main.<fn>.<fn>

Co je příčinou této chyby a jak to mohu vyřešit?

Položena 14/02/2020 v 00:04
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more