NET Jádro 3,1: alokaci Weird pole

hlasů
0

V následujícím testu, když se velikost pole je 100_000 je doba provedení 14 sekund a s velikostí 1_000_000 je 6 sekund.

Proč je toto chování děje?

Zkušební stroj
OS: Windows 10 Pro x64
CPU: 4720HQ
RAM: 16 GB

.NET Jádro 3.1.101
ServerGarbageCollection: true
ConcurrentGarbageCollection: true

public static void Main(string[] args) 
{
  int numOfIterations = 100_000;
  int arraySize = 100_000;

  var sw = new Stopwatch();
  sw.Start();

  for (int i = 0; i < numOfIterations; ++i)
  {
    Test(arraySize);
  }

  sw.Stop();
  Console.WriteLine(sw.ElapsedMilliseconds);
}

public static void Test(int size)
{
  int[] arr = new int[size];
}
Položena 19/03/2020 v 21:55
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more