odstranit stav určité složky, pokud pocházejí z konkrétní trasu v úhlové

hlasů
0

Mám svou domovskou stránku, ze tam jsem kliknout na vyhledávání ikona, která otevírá nové ‚/ hledání‘ složku, jejíž stav Já udržení pomocí opětovného použití-strategie. Pomáhá mi udržet stav, kdy uživatel upravuje jeden z výsledku vyhledávání.

ale chci, jestli bych se vrátit na domovskou stránku. Chci vymazat svůj stav / vyhledávání. Jak mohu nakonfigurovat?

Použil jsem opětovné použití-strategie, jako je tento:

  private handlers: { [key: string]: DetachedRouteHandle } = {};
  shouldDetach(route: ActivatedRouteSnapshot): boolean {
    if (!route.routeConfig || route.routeConfig.loadChildren) {
      return false;
    }
    let shouldReuse = false;
    // console.log(checking if this route should be re used or not, route);
    if (route.routeConfig.data) {
      route.routeConfig.data.reuse ? shouldReuse = true : shouldReuse = false;
    }
    return shouldReuse;
  }
  store(route: ActivatedRouteSnapshot, handler: DetachedRouteHandle): void {
    // console.log(storing handler);
    if (handler) {
      this.handlers[this.getUrl(route)] = handler;
    }
  }
  shouldAttach(route: ActivatedRouteSnapshot): boolean {
    // console.log(checking if it should be re attached);
    return !!this.handlers[this.getUrl(route)];
  }
  retrieve(route: ActivatedRouteSnapshot): DetachedRouteHandle {
    if (!route.routeConfig || route.routeConfig.loadChildren) {
      return null;
    };
    return this.handlers[this.getUrl(route)];
  }
  shouldReuseRoute(future: ActivatedRouteSnapshot, current: ActivatedRouteSnapshot): boolean {
    let reUseUrl = false;
    if (future.routeConfig) {
      if (future.routeConfig.data) {
        reUseUrl = future.routeConfig.data.reuse;
      }
    }
    const defaultReuse = (future.routeConfig === current.routeConfig);
    return reUseUrl || defaultReuse;
  }
  getUrl(route: ActivatedRouteSnapshot): string {
    if (route.routeConfig) {
      const url = route.routeConfig.path;
      // console.log(returning url, url);
      return url;
    }
  }
}
Položena 19/03/2020 v 21:55
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more