TypeError: nevím, jak donutit int32 a Series

hlasů
0

Snažím se dělat standardní Devation mezi jednu hodnotu určitého sloupce pro všechny ostatní hodnoty v tomto sloupci. Došlo k chybě jsem stále je:

TypeError: nevím, jak donutit int32 a Series

others = df[(df['01A']== 'Ulimin') & (df['01A']== 'WT') & (df['01A']== 'TU_aulima')\
  &(df['01A']== 'Insert') &(df['01A']== 'Bam;non_Insert')\
  &(df['01A']== 'individually')]

  sample1= [(df['01A']== 'Deleted!').count() , others.count()]
  print(The Standard Deviation of Sample1 is % s
                 %(stdev(sample1)))

Kdybych po „sample1 =“ Mám int64 přidat „DF“ je neplatný klíč.

Položena 19/03/2020 v 21:57
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more