Přečíst hlavičku z reakcí s Apollo zdroj dat opěrky

hlasů
0
import { RESTDataSource } from 'apollo-datasource-rest';

export class Foo extends RESTDataSource {

  async getFoo(id) {
    const responseFoo = await this.get(`/api/v1/foo/${id}`);
    return FooReducer(responseFoo);
  }
}

Řekněme, že jsem použít this.getjdou dělat požadavek GET. Jak si mohu přečíst záhlaví v odpovědi? Je to zcela chybí v apollo-datasource-restbalíčku?

Položena 19/03/2020 v 21:57
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more