Jak mohu začlenit svůj Python backend kód na můj Tkinteru GUI?

hlasů
-1

Jsem učení vývoj frontend s Tkinteru a snažím se připojit backend program, který jsem napsal v jazyce Python (odděleně od programu frontendu) do GUI jsem vytvořil s Tkinter. Jedná se o back-end:

import datetime
from datetime import date

naam = input(Hoe heet je?)
geboortejaar = input(Hoi  + naam + !, +  Wat is je geboortejaar?)
huidigeJaar = date.today().year
leeftijd = int(huidigeJaar) - int(geboortejaar)
print(Beste  + str(naam) + , in  + str(huidigeJaar) +  zal je  + str(leeftijd) +  zijn.)
venusLeeftijd = int(leeftijd) / 0.62  
print(En je leeftijd is dan  + str(venusLeeftijd) +  in Venusjaren.)

A toto je GUI:

import tkinter as tk
from tkinter import *

root = tk.Tk()
root.wm_iconbitmap('hva_logo.ico')
root.wm_title('Hoe oud ben jij in venusjaren?')
root.geometry(500x500)

frame = tk.Frame(root, bg= white)
frame.place(width= 500, height= 500)

titel1 = Label(root, width= 80, height= 3, text= Hoe oud ben jij in venusjaren?, font= (Arial, 18, bold), fg= white, bg= #2C3E50)
ondertitel = Label(root, width= 80, height= 1, text= Vul je naam in om er achter te komen..., font= (Arial, 16, bold), fg= black, bg= white)
verderKnop = tk.Button(root, text= verder, padx= 6, pady= 2, fg= white, bg= #2C3E50)
invullen = Entry(root, bd= 2, font= (TkDefaultFont, 12,))

logo = PhotoImage(file= HVA-logo.png)
logo = logo.zoom(20)
logo = logo.subsample(60)
logoLabel = Label(root, image= logo)

titel1.place(anchor= n, x=250, y=0)
ondertitel.place(anchor= n, x=250, y=100)
invullen.place(anchor= center, x=210, y=250)
verderKnop.place(anchor= center, x=335, y=250)
logoLabel.place(anchor= center, x= 250, y= 450)

root.mainloop()

Co dává toto: okno GUI

Ocenil bych nějakou radu nebo vlákno, které poskytuje dobrý přehled toho, jak to udělat. Děkuji předem. (Pro ty, přemýšlel, jazyk je holandský)

Položena 19/03/2020 v 21:59
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more