Jak mohu získat komponenty pomocí XLink: href hostitelských vazeb ke své práci v úhlové s břečťan povolen

hlasů
0

Nebyl jsem schopen provést úspěšnou plunkr k tomu, aby se snažím zeptat tak jako tak na základě popisu. Máme složku NG, která používá řadu vazebnou svázat vlastnost ikonu na SVG XLink: href.

@Component({
 selector: 'use', // tslint:disable-line
 template: ``
})
export class SohoIconUseComponent {
 // This works but we cant use it because it fails on Safari 12
 // @HostBinding('attr.href') get href(): string {
 //  return '#' + this.icon;
 // }

 // This does not work
 @HostBinding('attr.xlink:href') get xhrefLink(): string {
  return '#' + this.icon; 
 }

 @Input() icon: string;
}

Takže jakmile jsme začali používat NG 9 a umožnila Ivy naše ikony přestal pracovat. Ale kdybychom zakázat břečťan to bude fungovat buď překlad nebo XLink: href.

Zkoušel hledá chyby v Ng repo ale prostě nemůžete Zdá se, že přijít na to jeden ven? Nějaké nápady tam?

Jeden nápad mám, je, že budete muset použít setAttributeNSk nastavení XLink: href občas. Zajímalo by mě, jestli jsem třeba svázat hostbinding jinou cestou, takže její set s použitím setAttributeNS?

Položena 19/03/2020 v 22:00
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more