Nalezení skrytý text XPath Python

hlasů
0

Kéž bych mohl dostat níže uvedený text, ale to, co mám, je ‚‘. Nějaké tipy jít dál? To je můj kód a doplňuje je ze zdrojové stránky.

x = element.find_elements_by_xpath('//*[@id=detailsContent]/div[2]/ul/li[5]/span[3]')[0].text
<span class=text-sm md:text-base text-primary cursor-pointer hover:underline onclick=$(this).swapWithNext();gaTrack('Interact', 'MoreDetails-Show', 'NAICS Code', 1, true);>show</span>
<span class=text-sm md:text-base hidden>332992, Small Arms Ammunition Manufacturing</span>
Položena 19/03/2020 v 22:00
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more