concat_ws s oddíl v úlu

hlasů
0

Moje údaje sleduje tuto strukturu:

cust  chan  ts
1  A  1
1  A  2
1  A  3
1  B  4
1  C  5
1  A  6
1  A  7
2  B  1
2  C  2
2  B  3
2  B  4
2  C  5
3  A  1
3  A  2
3  A  3
3  A  4

Snažím se zhroutí a transponovat by CUST, kde sekvence kanálů jsou seskupeny ale pořadí je zachována, tedy do tohoto formátu:

cust  group
1  A-B-C-A
2  B-C-B-C
3  A

Myslel jsem, že bych mohl dosáhnout s syntax podobně jako tento:

SELECT 
  cust
,  concat_ws('-',collect_list(chan)) OVER (PARTITION BY cust ORDER BY ts) AS group
FROM table
GROUP BY cust

Ale Úl Nezdá se, že jako kombinaci concat_ws s oddíl (oba výroky fungovat, pokud vezmu druhou out). Jakákoliv pomoc je oceňována. Dík!

Položena 19/03/2020 v 22:01
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more