Python stromové tag barvy při vložení z databáze MySQL

hlasů
0Snažím se zobrazit data z databáze SQL pomocí Tkinter. Poprvé jsem se snažil s Listbox ale to je neuspořádanými protože nemohu nastavit sloupce. Takže se snažím používat TreeView. Definded jsem sloupy a všechno a já zobrazování dat, jako je tento:

today_orders = Treeview (...)

cur.execute ( 'SELECT order_no, zákazníků, stav objednávek, KDE'
'print_date = ORDER BY order_no' (today_date,)? )

today_orders.delete (* today_orders.get_children ())

řádky = cur.fetchall ()

pro řádek v řádcích:
today_orders.insert ( '', 'konec', hodnoty = řádek)

sloupec stav se vždy zobrazí Normální nebo Rush. Existuje způsob, jak stromové vždy se slovo „Rush“ červená,
při přidávání dat, jako je tento?

Také je tu způsob, jak TreeView vypadat jako tabulky aplikace Excel přidáním okrajů? Pokud tomu tak není nejméně
je to možné změnit barvu každé druhé řadě k šedé nebo něco, aby se tabulka čitelnější, při přidávání údajů, jako je tento?

Děkuji!

Položena 19/03/2020 v 22:02
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more