Použití více DIMENSION ID INTO TABLE FACT

hlasů
0
declare
Cursor c_client is
SELECT s.sessionid from DW_SESSION s, DW_TEMP a, DW_REFERENCES b, DW_EMPLOYEE_DETAILS c;

begin
for c_rec in c_client loop
insert into DW_FACT_TABLE(fact_id, sessionid) values(
DW_FACT_TABLE_SEQ.nextval, c_rec.SESSIONID);

end loop;
end;

Já používám svůj univerzitní server. Nemohu změnit prostor kvóty a já jsem spadl mnoho tabulek, které jsem nepoužívají. Jsem stále dochází k této chybě. Jakýkoli jiný způsob použití všech dimenzích ID a uvedení do tabulky faktů pomocí kurzoru. Děkuji předem. Pořád obdržení této chyby níže:

ORA-01536: prostor překročena kvóta pro tabulkový 'STUDENT1'
ORA-06512: v řádku 7
ORA-06512: v řádku 7
01536. 00000 - prostor překročena kvóta pro tabulkový '% s'
* Příčina: Prostor kvóta pro segment majitel v tabulkovém byl vyčerpán a operace se pokusila o vytvoření nového segmentu rozsahu v tabulkovém.
* Akce: Každá kapka nepotřebné objekty v

Položena 19/03/2020 v 22:05
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more