SpringBoot - HttpMessageNotReadableException: Chyba analýzy JSON: java.net.SocketTimeoutException

hlasů
7

Můj kód vyvolává výjimku následovně

JSON parse error: java.net.SocketTimeoutException; nested exception is com.fasterxml.jackson.databind.JsonMappingException: java.net.SocketTimeoutException (through reference chain: java.util.ArrayList[9])
org.springframework.http.converter.HttpMessageNotReadableException: JSON parse error: java.net.SocketTimeoutException; nested exception is com.fasterxml.jackson.databind.JsonMappingException: java.net.SocketTimeoutException (through reference chain: java.util.ArrayList[9])
    at org.springframework.http.converter.json.AbstractJackson2HttpMessageConverter.readJavaType(AbstractJackson2HttpMessageConverter.java:245) ~[spring-web-5.1.9.RELEASE.jar!/:5.1.9.RELEASE]
    at org.springframework.http.converter.json.AbstractJackson2HttpMessageConverter.read(AbstractJackson2HttpMessageConverter.java:227) ~[spring-web-5.1.9.RELEASE.jar!/:5.1.9.RELEASE]
    at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.AbstractMessageConverterMethodArgumentResolver.readWithMessageConverters(AbstractMessageConverterMethodArgumentResolver.java:204) ~[spring-webmvc-5.1.9.RELEASE.jar!/:5.1.9.RELEASE]
    at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestResponseBodyMethodProcessor.readWithMessageConverters(RequestResponseBodyMethodProcessor.java:157) ~[spring-webmvc-5.1.9.RELEASE.jar!/:5.1.9.RELEASE]
    at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestResponseBodyMethodProcessor.resolveArgument(RequestResponseBodyMethodProcessor.java:130) ~[spring-webmvc-5.1.9.RELEASE.jar!/:5.1.9.RELEASE]
    at org.springframework.web.method.support.HandlerMethodArgumentResolverComposite.resolveArgument(HandlerMethodArgumentResolverComposite.java:127) ~[spring-web-5.1.9.RELEASE.jar!/:5.1.9.RELEASE]
    at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.getMethodArgumentValues(InvocableHandlerMethod.java:167) ~[spring-web-5.1.9.RELEASE.jar!/:5.1.9.RELEASE]
    at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:134) ~[spring-web-5.1.9.RELEASE.jar!/:5.1.9.RELEASE]
    at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:104) ~[spring-webmvc-5.1.9.RELEASE.jar!/:5.1.9.RELEASE]
    at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:892) ~[spring-webmvc-5.1.9.RELEASE.jar!/:5.1.9.RELEASE]
    at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerAdapter.java:797) ~[spring-webmvc-5.1.9.RELEASE.jar!/:5.1.9.RELEASE]
    at org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:87) ~[spring-webmvc-5.1.9.RELEASE.jar!/:5.1.9.RELEASE]
    at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1039) [spring-webmvc-5.1.9.RELEASE.jar!/:5.1.9.RELEASE]

Moje jaro-spouštěcí verze je 2.1.7.RELEASE a zabudovaný tomcat se používá ke spuštění aplikace. Také jsem nastavil vlastnost server.connection-timeout=30s

Téměř jsem všude hledal a nemohl jsem zjistit hlavní příčinu tohoto problému. Tuto výjimku také zachytím a vytisknu ji do protokolu a vrátím odpověď jako BAD_REQUEST.

Tato výjimka se hází přerušovaně a můj produkční server v tuto chvíli spotřebuje více než 80% CPU a paměti.

Toto je ve skutečnosti požadavek POST a tělo žádosti je validováno následovně

  @RequestMapping( value = /save, method = RequestMethod.POST, consumes = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE )
  public SaveDto create( @RequestBody @Valid SaveDto saveDto,
    HttpServletResponse response, HttpServletRequest request )
  {
   //my logic
  }

a moje SaveDto je následující

@JsonInclude( JsonInclude.Include.NON_NULL )
public class SaveDto
{
  private String id;
  @Size( min = 1 )
  @Valid
  private List< SaveEntryDto > saveLogEntries;
}

Moje saveEntryDto je následující

public class SaveEntryDto implements Comparable<SaveEntryDto> {
  private String id;
  private String idRef;
  private WER wer;
  @Min(0)
  @Max(1440)
  private Integer kjh;
  @Min(0)
  @Max(1440)
  private Integer gfd;
  private String abc;
  private Double def;
  private String ghi;
  private Boolean klm = Boolean.FALSE;
  private Boolean hug;
  private Boolean qwe;
  private Double azx;
  private Double xds;
  private Boolean cvf = Boolean.FALSE;
  private Boolean bgh = Boolean.FALSE;
  private String nmj;
  private Boolean rgh;
  private Boolean jkh;
  private Boolean mkl = Boolean.FALSE;
  private Boolean wed = Boolean.FALSE;
  private Long ftu;
  private XYZ xyzxd;
  private String klp;
  private ABC xxz;
  private Boolean llo;
  private Long iop;
  private Double poi;
  private Boolean uyt = Boolean.FALSE;
  private Boolean rew = Boolean.FALSE;
  private String qsd;
}
Položena 27/04/2020 v 14:36
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more