Lambda se vrací 200 s prázdným objektem, neusiluje o zpětné volání na oheň

hlasů
25

Bít jsem do kalendáře google kalendáře Google a mám nastavení lambda v každém pokusu chytit. Snažil jsem se přidávat čekat na každou funkci, pokusil jsem se pohybovat návratem po if (err), ale to mi dává 500. Co musím udělat, je předat data pole z funkce google kalendáře api do zprávy, abych mohl dostat to v mém frontendu. Tady je lambda. Jakákoli pomoc by byla velmi oceněna. dík


const { google } = require(googleapis)
const { OAuth2 } = google.auth
const faunadb = require(faunadb) /* Import faunaDB sdk */

// Docs on event and context https://www.netlify.com/docs/functions/#the-handler-method
exports.handler = async (event, context) => {
 try {
  const OAuth2Client = new OAuth2(
   FDSAF,
   FDSAF
  )

  // Connect to the database
  const q = faunadb.query
  const client = new faunadb.Client({
   secret: FDSAFA,
  })

  let refreshToken

  await client
   .query(q.Get(q.Ref(q.Collection(AuthUrl), fdsa)))
   .then(ret => (refreshToken = ret.data.title.refresh_token))

  console.log(refreshToken)

  OAuth2Client.setCredentials({
   refresh_token: refreshToken,
  })

  // Create a new calender instance.
  const calendar = google.calendar({ version: v3, auth: OAuth2Client })  let ok
  function listEvents(callback) {
   let array = []

   calendar.events.list(
    {
     calendarId: primary,
     // timeMin: new Date().toISOString(),
     maxResults: 100000,
     singleEvents: true,
     orderBy: startTime,
    },
    (err, res) => {
     if (err) return console.log(The API returned an error: + err)

     var date = new Date()
     var firstDay = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), 1)
     var lastDay = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth() + 1, 0)

     //console.log(res.data.items)
     const events = res.data.items
     if (events.length) {
      //  console.log(Upcoming 10 events:)
      events.map((event, i) => {
       const start = new Date(event.start.dateTime || event.start.date)
       const end = new Date(event.end.dateTime || event.end.date)

       if (start >= firstDay && end <= lastDay) {
        console.log(start, end, event.summary)
        //ok = test
        array.push(start)
        callback(array)
       }

       //   const start = event.start.dateTime || event.start.date
       //   console.log(`${start} - ${event.summary}`)
      })
     } else {
      console.log(No upcoming events found.)
     }
    }
   )
  }

  let array

  listEvents(function (eventList) {
   array = eventList
  })  return {
   statusCode: 200,
   body: JSON.stringify({ message: array }),
   // // more keys you can return:
   // headers: { headerName: headerValue, ... },
   // isBase64Encoded: true,
  }
 } catch (err) {
  return { statusCode: 500, body: err.toString() }
 }
}

Toto je načtení, které pro něj dělám na front-endu a vrací prázdný objekt

const IndexPage = () => {
 fetch(/functions/list-calendar)
  .then(response => response.json())
  .then(response => {
   console.log(response)
  })
Položena 17/05/2020 v 20:06
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
0

Zdá se mi, že svou odpověď vracíte před provedením zpětného volání. Pokud nejste obeznámeni s async a await , měli byste si přečíst tuto dokumentaci . V zásadě musíte počkat, až dojde k zpětnému volání, než se vrátíte, a můžete tak učinit pomocí funkcí zpětného volání, poté řetězce nebo asynchronních funkcí.

Ve vašem kódu jsem si také všiml, že voláte zpětné volání pokaždé, když děláte push do pole. Myslím, že je jednodušší zatlačit všechny své položky array a potom zpětné volání pole.

Spíše než push v mapě (což je matoucí), to vrací nové pole event.start.dateTime a protože pokud (start >= firstDay && end <= lastDay) je nepravdivý, přidává null do pole, tak .filter(x => Boolean(x)); filtruje je, takže získáte pouze řadu datových časů.

let array = events.map((event, i) => {
  const start = new Date(event.start.dateTime || event.start.date)
  const end = new Date(event.end.dateTime || event.end.date)

  if (start >= firstDay && end <= lastDay) {
   return start;
  else
   return null;

   //   const start = event.start.dateTime || event.start.date
   //   console.log(`${start} - ${event.summary}`)
  })
  .filter(x => Boolean(x));

Jednoduchá verze

Můžete vrátit svůj návrat do zpětného volání.

listEvents(function (eventList) {
 array = eventList;

 return {
  statusCode: 200,
  body: JSON.stringify({ message: array }),
  // // more keys you can return:
  // headers: { "headerName": "headerValue", ... },
  // isBase64Encoded: true,
 }
});

Slibná verze

Můj uzel je trochu rezavý, ale mohli byste změnit svou metodu a vrátit slib.

function listEvents(callback) {
 return new Promise((resolve, reject) => {


  calendar.events.list(
  {
   calendarId: "primary",
   // timeMin: new Date().toISOString(),
   maxResults: 100000,
   singleEvents: true,
   orderBy: "startTime",
  },
  (err, res) => {
   if (err) reject("The API returned an error: " + err));

   var date = new Date()
   var firstDay = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), 1)
   var lastDay = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth() + 1, 0)

   //console.log(res.data.items)
   const events = res.data.items
   if (events.length) {
    //  console.log("Upcoming 10 events:")
    let array = events.map((event, i) => {
     const start = new Date(event.start.dateTime || event.start.date)
     const end = new Date(event.end.dateTime || event.end.date)

     if (start >= firstDay && end <= lastDay) {
      return start;
     else
      return null;

     //   const start = event.start.dateTime || event.start.date
     //   console.log(`${start} - ${event.summary}`)
    }).filter(x => Boolean(x));

    resolve(array);
   } else {
    resolve([]);
   }
  })
 });
}

a poté, protože už používáte async,

let array = await listEvents();
Odpovězeno 23/05/2020 v 15:33
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more