„Nelze vrátit - není aktivní žádná transakce (kód 1)“, když používáte knihovnu Android Room na zařízení API 23

hlasů
48

Tato chyba se zobrazuje, když spustím svoji aplikaci na zařízení API 23 pomocí knihovny Pokoj. Stává se to při prvním spuštění, ale nemohu se dostat přes můj úvod do aplikace, protože se to pokaždé.

Fatal Exception: android.database.sqlite.SQLiteException: cannot rollback - no transaction is active (code 1)
    at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeExecute(SQLiteConnection.java)
    at android.database.sqlite.SQLiteConnection.execute(SQLiteConnection.java:553)
    at android.database.sqlite.SQLiteSession.endTransactionUnchecked(SQLiteSession.java:439)
    at android.database.sqlite.SQLiteSession.endTransaction(SQLiteSession.java:401)
    at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.endTransaction(SQLiteDatabase.java:522)
    at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:262)
    at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:163)
    at androidx.sqlite.db.framework.FrameworkSQLiteOpenHelper$OpenHelper.getWritableSupportDatabase(FrameworkSQLiteOpenHelper.java:92)
    at androidx.sqlite.db.framework.FrameworkSQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(FrameworkSQLiteOpenHelper.java:53)
    at androidx.room.SQLiteCopyOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteCopyOpenHelper.java:90)
    at androidx.room.RoomDatabase.inTransaction(RoomDatabase.java:476)
    at androidx.room.RoomDatabase.assertNotSuspendingTransaction(RoomDatabase.java:281)
    at com.diamonddevelopment.cardapp.data.CardMasterDao_Impl.getAllTags(CardMasterDao_Impl.java:1381)
    at com.diamonddevelopment.cardapp.data.AppRepository.getAllTags(AppRepository.kt:158)
    at com.diamonddevelopment.cardapp.activities.MainActivity$Companion$loadTags$1.run(MainActivity.kt:316)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:818)

K tomu nedochází u API 24 a vyšších. Je to chyba? Takto vytvořím databázi svých pokojů:

fun getAppDatabase(context: Context): CardMasterDatabase? {
      if (INSTANCE == null) {
        INSTANCE = Room.databaseBuilder(context.applicationContext, CardMasterDatabase::class.java, FILE_NAME).createFromAsset(databases/$FILE_NAME).build()
      }
      return INSTANCE
    }

A jak to používám:

 private var cardMasterDao: CardMasterDao? = null

  init {
    cardMasterDao = when {
      CardMasterDatabase.INSTANCE != null -> {
        CardMasterDatabase.INSTANCE!!.cardMasterDao()
      }
      else -> {
        CardMasterDatabase.getAppDatabase(context)!!.cardMasterDao()
      }
    }
  }
Položena 18/05/2020 v 07:45
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more