Sloučení JPA slučování () nefunguje podle očekávání při obnově upraveného objektu

hlasů
12

Toto je moje nastavení pro entitu

@Entity
@Getter
@Setter
@Table(name = movies, schema = public)
public class Movie {
  @Id
  @Column(name = id)
  private UUID movieId;

  @OneToMany(mappedBy = actor, fetch = FetchType.EAGER, cascade = CascadeType.ALL)
  private Set<Actors> actors = new HashSet<>();

  //Getters and setters
  }
}
@Entity
@Getter
@Setter
@Table(name = actors_movies, schema = public)
public class ActorMovie {

  @EmbeddedId
  private ActorId id;

  @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
  @MapsId(movieId)
  @JoinColumn(name = id_movie_movie)
  private Movie movie;

  //Getters and setters below
}

Jsem schopen úspěšně zavolat entityManager.merge()' when I add a new Herec na seznam filmů. Následující tabulky úspěšně přetrvávají.

Movie movie = getMovieById(id);
movie.setActors(new Actor());
entityManager.merge(movie);

Pak chci aktualizovat jméno herce, takže to, co dělám, je tohle. NENÍ schopen aktualizovat již existujícího / existujícího herce:

Movie movie = getMovieById(id);
movie.getActors().get(0).setName(New Name);
entityManager.merge(movie);

Výše uvedené nefunguje, vidím aktualizovaný objekt v režimu ladění, ale kdy merge() se nazývá neaktualizuje databázi.

Kde se mýlím? Myslel jsem, že sloučení se aktualizuje, pokud již existuje.

Položena 06/06/2020 v 03:21
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more