Jak ušetřit SMS na e-mailové schránky na android?

hlasů
38

Jsem napsal pod kód pro odesílání SMS zpráv.

SmsManager smsManager = SmsManager.getDefault();
smsManager.sendTextMessage(destAddr, null, mMessageText, il, null);

Ale to není aktualizace ve schránce, musím zachránit stejnou zprávu ve složce Doručená pošta, nebo je tam nějaký způsob, jak vyvolat nativní aplikace SMS posílat SMS?

Položena 13/03/2009 v 11:20
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


5 odpovědí

hlasů
58

Můžete použít poskytovatele obsahu sms číst a psát SMS zprávy:

ContentValues values = new ContentValues();
values.put("address", "123456789");
values.put("body", "foo bar");
getContentResolver().insert(Uri.parse("content://sms/sent"), values);

Nevím, proč byste chtěli napsat zprávu, kterou poslat na e-mailové schránky , ale je-li to, co chcete, stačí změnit výše URI "content://sms/inbox".

Případně můžete předat aplikaci pro zasílání zpráv tím, že začíná činnost s úmyslem podobná následující:

Intent sendIntent = new Intent(Intent.ACTION_SENDTO, Uri.parse("sms://"));
sendIntent.putExtra("address", "123456789");
sendIntent.putExtra("sms_body", "foo bar");
startActivity(sendIntent);

Edit: Nicméně, sms://poskytovatele obsahu není součástí sady SDK, takže doporučuji ne pomocí kódu podobného ve společných žádostí o několika důvodů .

Odpovězeno 16/05/2009 v 11:19
zdroj uživatelem

hlasů
0
Intent sendIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
sendIntent.putExtra("sms_body", "Content of the SMS goes here...");
sendIntent.setType("vnd.android-dir/mms-sms");
startActivity(sendIntent);

vyvolat nativní aplikace SMS s obsahem

Odpovězeno 28/01/2010 v 07:22
zdroj uživatelem

hlasů
27

Chcete-li ručně dát nějaký SMS do vaší schránky s názvem odesílatele poté,

 ContentValues values = new ContentValues();
 values.put("address", "+923359110795");//sender name
 values.put("body", "this is my text");
 getContentResolver().insert(Uri.parse("content://sms/inbox"), values);

přidat také ty v manifestu.

 <uses-permission android:name="android.permission.READ_SMS"/>
 <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_SMS"/>

Nyní tento kód přidá SMS Přijaté zprávy s definovaným jméno odesílatele, takže můžete snadno zvládnout vám potíže s tímto řešením,

Odpovězeno 07/12/2012 v 07:36
zdroj uživatelem

hlasů
6

Tento kód bude fungovat pro všechny verze Android, včetně výše KitKat (19)

public boolean saveSms(String phoneNumber, String message, String readState, String time, String folderName) {
    boolean ret = false;
    try {
      ContentValues values = new ContentValues();
      values.put("address", phoneNumber);
      values.put("body", message);
      values.put("read", readState); //"0" for have not read sms and "1" for have read sms
      values.put("date", time);

      if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.KITKAT) {
        Uri uri = Telephony.Sms.Sent.CONTENT_URI;
        if(folderName.equals("inbox")){
          uri = Telephony.Sms.Inbox.CONTENT_URI;
        }
        mActivity.getContentResolver().insert(uri, values);
      }
      else {
        mActivity.getContentResolver().insert(Uri.parse("content://sms/" + folderName), values);
      }

      ret = true;
    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
      ret = false;
    }
    return ret;
  }

Jak volat

  if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.KITKAT) {
    final String myPackageName = getPackageName();
    if (!Telephony.Sms.getDefaultSmsPackage(this).equals(myPackageName)) {

      Intent intent = new Intent(Telephony.Sms.Intents.ACTION_CHANGE_DEFAULT);
      intent.putExtra(Telephony.Sms.Intents.EXTRA_PACKAGE_NAME, myPackageName);
      startActivityForResult(intent, 1);
    }else {
      saveSms("111111", "mmmmssssggggg", "0", "", "inbox");
    }
  }else {
    saveSms("111111", "mmmmssssggggg", "0", "", "inbox");
  }

onActivityResult

@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {

  if (requestCode == 1) {
    if (resultCode == RESULT_OK) {

      if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.KITKAT) {
        final String myPackageName = getPackageName();
        if (Telephony.Sms.getDefaultSmsPackage(mActivity).equals(myPackageName)) {

          //Write to the default sms app
          saveSms("111111", "mmmmssssggggg", "0", "", "inbox");
        }
      }
    }
  }
}

Pro více podrobností nebo ukázkové aplikace sledování odkazu: http://wisdomitsol.com/blog/android/sms/how-to-programmatically-save-sms-to-inbox-or-sent-in-android

Odpovězeno 18/12/2012 v 17:05
zdroj uživatelem

hlasů
-1
ContentValues values = new ContentValues();
values.put("address", phoneNumber);
values.put("body", multimessage);
values.put("read", 1); //"0" for have not read sms and "1" for have read sms
Uri uri = Telephony.Sms.Sent.CONTENT_URI;
Activity ctx = this.cordova.getActivity();
ctx.getContentResolver().insert(uri, values);
Odpovězeno 04/06/2017 v 18:55
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more