AppEngine kanál žádné zprávy dorazí

hlasů
0

Snažím se dostat kanálů api práci. To je to, co mám tak daleko:

v pohledu:

def channel_test(channel_token):
  tries = 1
  logging.info('starting channel_test')
  for attempt in range(tries):
    message = 'this is message number: ' + str(attempt)
    channel.send_message(channel_token, message)
    logging.info('just sent: ' + message)
    logging.info(channel_token)

def viewfunc():
  channel_token = channel.create_channel('aosasdf123')
  deferred.defer(channel_test, channel_token, _countdown=10)
  return render_template('Main/cycle.html', form=form, channel_token=channel_token)

a mé šablony:

<script type=text/javascript charset=utf-8>
  function tell_user(message) {
    $('#CycleChannelMessages').append(message + '<br />');
  }

  function onOpened() {
    console.log('onOpened');
    var connected = true;
    tell_user('ready to take messages');
    tell_user('` channel_token `');
  }
  function onMessage(msg_obj) {
    console.log('onMessage');
    tell_user('something');
    // tell_user(msg_obj.data);

  }
  function onError(obj) {
    console.log('onError');
  }
  function onClose(obj) {
    console.log('onClose');
  }

  var channel = new goog.appengine.Channel('` channel_token `');
  var socket = channel.open();
  socket.onopen = onOpened;
  socket.onmessage = onMessage;
  socket.onerror = onError;
  socket.onclose = onClose;
</script>

Ale jediný výstup jsem si je z OnOpen:

ready to take messages
channel-1788270053-aosasdf123

A v konzole jsem jen vidět:

onOpened

Takže žádná jiná funkce byla spuštěna. Protokoly z rozhraní platformy App Engine odpalovacího zařízení, je zřejmé, že odložené funkce je spuštěn a je příčinou žádné chyby nebo varování.

A teď, co jsem udělal špatně, protože nic se objevil na front-endu. To je na dev-server BTW. Nezkoušel jsem to ve výrobě dosud.

Rámec je baňka v případě, že je nějaký rozdíl.

Položena 05/07/2011 v 23:28
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
4

Minete client_idna send_messagene channel_token. Takže váš kód by měl být:

channel.send_message('aosasdf123', message)

Umístíte channel_token straně klienta k otevření kanálu, a udržet v tajnosti client_id na straně serveru pro přenos zpráv do tohoto klienta prostřednictvím kanálu.

Odpovězeno 05/07/2011 v 23:43
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more