Android SMS Content (obsah: // sms / odesláno)

hlasů
19

Mám problém čtení SMS zpráv z přístroje. Při získávání poskytovatele obsahu pro URI ‚ content://sms/inbox‘, je vše v pořádku, můžu číst sloupec „osoba“ najít cizí klíč do tabulky osob a nakonec dosáhnou kontakt a jejich jméno.

Nicméně, i já chci procházet odeslané zprávy příliš. Při čtení z ‚obsah: // sms / poslal‘, vždy se zdá být 0. osoba pole Je to správná pole, které mají být čtení lokalizovat data příjemce za odeslanou zprávu? Pokud ano - nějakou představu, proč můj vždy 0?

Celý můj testování bylo provedeno v emulátoru a já jsme vytvořili 3 kontakty. Poslal jsem zprávy k těmto kontaktům z emulátoru obvyklým způsobem byste poslat zprávu.

Jen zopakovat, vidím 4 odeslané zprávy a číst text příslušného těla. Můj problém je, že nemohu číst „osoba“ ID a proto nemohu zjistit, kdo je příjemcem.

Pomoci by bylo velmi ocenil.

Mnohokrát děkuji,

Martin.

Položena 19/03/2009 v 15:28
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
17

Použijte sloupec adres. Myslím, že kolona osoba je ignorován, protože lidé mohou posílat SMS na telefonních čísel, která nejsou v seznamu kontaktů.

// address contains the phone number
Uri phoneUri = Uri.withAppendedPath(Contacts.Phones.CONTENT_FILTER_URL, address);
if (phoneUri != null) {
 Cursor phoneCursor = getContentResolver().query(phoneUri, new String[] {Phones._ID, Contacts.Phones.PERSON_ID}, null, null, null);
 if (phoneCursor.moveToFirst()) {
  long person = phonesCursor.getLong(1); // this is the person ID you need
 }
}
Odpovězeno 19/03/2009 v 18:29
zdroj uživatelem

hlasů
2

Zde im připojování kód, který jsem napsal poslat msg uživatelům, že mám vybrat z telefonního seznamu

addcontact.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
    {
      public void onClick(View V)
      {
        Intent ContactPickerIntent = new Intent(Intent.ACTION_PICK,ContactsContract.Contacts.CONTENT_URI);
        startActivityForResult(ContactPickerIntent, CONTACT_PICKER_RESULT);       
      }
    }
    );

Tím se otevře seznam kontaktů ..............................

 protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { 
     if (resultCode == RESULT_OK)
     { 
       switch (requestCode) 
       { 
       case CONTACT_PICKER_RESULT:
         Cursor cursor=null;
         try
         {  
           Uri result = data.getData();
           Log.v(DEBUG_TAG, "Got a contact result: " + result.toString());

           // get the contact id from the Uri   
           String id = result.getLastPathSegment();

           // query for everything contact number 
           cursor = getContentResolver().query( 
             Phone.CONTENT_URI, null, 
             Phone.CONTACT_ID + "=?", 
             new String[]{id}, null); 

           cursor.moveToFirst();
           int phoneIdx = cursor.getColumnIndex(Phone.DATA); 
           if (cursor.moveToFirst())
           {  
             phonenofromcontact = cursor.getString(phoneIdx);
             finallistofnumberstosendmsg +=","+phonenofromcontact;
             Log.v(DEBUG_TAG, "Got email: " + phonenofromcontact); 
           }
           else 
           {                
             Log.w(DEBUG_TAG, "No results"); 
           }
         }
         catch(Exception e)
         {
           Log.e(DEBUG_TAG, "Failed to get contact number", e);
         }
         finally
         {
           if (cursor != null)
           { 
             cursor.close();
           }
         }
         phonePhoneno= (EditText)findViewById(R.id.Phonenofromcontact);
         phonePhoneno.setText(finallistofnumberstosendmsg);
         //phonePhoneno.setText(phonenofromcontact);
         if(phonenofromcontact.length()==0)
         {
           Toast.makeText(this, "No contact number found for this contact",
               Toast.LENGTH_LONG).show(); 
         }
        break; 
       } 
     } 
     else
     { 
       Log.w(DEBUG_TAG, "Warning: activity result not ok");
     } 
   } 

To je, jak u může zvládnout a získat telefonní číslo z telefonního seznamu ..................................... .............................

Nyní volání odeslat zpr se seznamem čísla a zpr nastavit ..

private void sendSMS(String phoneNumber, String message)
  {
    String SENT = "SMS_SENT";
    String DELIVERED = "SMS_DELIVERED";

    PendingIntent sentPI = PendingIntent.getBroadcast(this, 0,
      new Intent(SENT), 0);

    PendingIntent deliveredPI = PendingIntent.getBroadcast(this, 0,
      new Intent(DELIVERED), 0);

   //---when the SMS has been sent---
    registerReceiver(new BroadcastReceiver(){
      @Override
      public void onReceive(Context arg0, Intent arg1) {
        switch (getResultCode())
        {
          case Activity.RESULT_OK:
            Toast.makeText(getBaseContext(), "SMS sent", 
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
            break;
          case SmsManager.RESULT_ERROR_GENERIC_FAILURE:
            Toast.makeText(getBaseContext(), "Generic failure", 
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
            break;
          case SmsManager.RESULT_ERROR_NO_SERVICE:
            Toast.makeText(getBaseContext(), "No service", 
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
            break;
          case SmsManager.RESULT_ERROR_NULL_PDU:
            Toast.makeText(getBaseContext(), "Null PDU", 
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
            break;
          case SmsManager.RESULT_ERROR_RADIO_OFF:
            Toast.makeText(getBaseContext(), "Radio off", 
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
            break;
        }
      }
    },new IntentFilter(SENT));

    //---when the SMS has been delivered---
    registerReceiver(new BroadcastReceiver(){
      @Override
      public void onReceive(Context arg0, Intent arg1) {
        switch (getResultCode())
        {
          case Activity.RESULT_OK:
            Toast.makeText(getBaseContext(), "SMS delivered", 
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
            break;
          case Activity.RESULT_CANCELED:
            Toast.makeText(getBaseContext(), "SMS not delivered", 
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
            break;            
        }
      }
    }, new IntentFilter(DELIVERED));    

    SmsManager sms = SmsManager.getDefault();
    sms.sendTextMessage(phoneNumber, null, message, sentPI, deliveredPI);    
  }

Toto odešle zprávu ................................... U potřebovat přijímač dostávat zprávy vysílány

public class SmsReceiver extends BroadcastReceiver {

  @Override
  public void onReceive(Context context, Intent intent) {
    //---get the SMS message passed in---
    Bundle bundle = intent.getExtras();    
    SmsMessage[] msgs = null;
    String str = ""; 
    if (bundle != null)
    {
      //---retrieve the SMS message received---
      Object[] pdus = (Object[]) bundle.get("pdus");
      msgs = new SmsMessage[pdus.length];      
      for (int i=0; i<msgs.length; i++)
      {
        msgs[i] = SmsMessage.createFromPdu((byte[])pdus[i]);        
        str += "SMS from " + msgs[i].getOriginatingAddress();           
        str += " :";
        str += msgs[i].getMessageBody().toString();
        str += "\n";    
      }
      //---display the new SMS message---
      Toast.makeText(context, str, Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }  
  }
}

Můžete také vyzkoušet. Funguje to pro mě .. díky

Odpovězeno 01/09/2010 v 11:17
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more