Jak ověřit vzdáleného hostitele db s MongoKit?

hlasů
5

Snažím se připojit a ověření na hostitele vzdálené databáze (dotcloud, mongolabs, etc) s použitím MongoKit uvnitř baňky. Připojení k serveru se zdá, že funguje. Nicméně nejsem schopen ověřit v databázi. Pravděpodobně by to mělo fungovat:

from mongokit import Connection
connection = Connection(my_remote_host, my_remote_port)
connection.my_database.authenticate(my_admin_user, my_admin_password)

výzva k autentizaci () vrátí hodnotu true, zatím následné volání dataQMYSQLResult hodit:

OperationFailure: database error: unauthorized db

Každý, kdo ví, co by mohlo být to tu děje?

Položena 14/07/2011 v 22:08
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
4

To je pravděpodobné, že vzhledem k současné chování authenticate()v pymongo. Pymongo neukládá do mezipaměti pověření pro ověření mezi závity, takže každé vlákno musí ověřit jednotlivě. Viz poznámka v dokumentaci pymongo o použití authenticate()v prostředí s multi-threaded.

Odpovězeno 14/07/2011 v 22:26
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more