Používání Intent v aplikaci Android ukázat jinou činnost

hlasů
192

V mé aplikaci pro Android, mám dvě třídy aktivity. Mám tlačítko na první a chci ukázat, druhý, když na něj klepnete, ale dostanu chybu. Zde jsou třídy:

public class FirstActivity extends Activity {

 @Override
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.main);

  Button orderButton = (Button)findViewById(R.id.order);

  orderButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

   @Override
   public void onClick(View view) {
    Intent intent = new Intent(FirstActivity.this, OrderScreen.class);
    startActivity(intent);
   }

  });
 }
}

Druhá třída, která by měla ukázat, při klepnutí na tlačítko, ale nikdy nedělá:

public class OrderScreen extends Activity {

 @Override
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.order);

  Button orderButton = (Button) findViewById(R.id.end);

  orderButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

   @Override
   public void onClick(View view) {
    finish();
   }

  });
 }
}

Jak mohu vytvořit tlačítko, které ukáže druhou aktivitu?

Položena 10/04/2009 v 03:48
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


11 odpovědí

hlasů
174

Tato otázka byla OrderScreen Activity nebyl přidán do AndroidManifest.xml . Jednou jsem dodal, že jako uzel aplikace, to fungovalo správně.

<activity android:name=".OrderScreen" />
Odpovězeno 10/04/2009 v 16:22
zdroj uživatelem

hlasů
161

Přidejte tento řádek do AndroidManifest.xml:

<activity android:name=".OrderScreen" /> 
Odpovězeno 12/09/2009 v 19:19
zdroj uživatelem

hlasů
1

můžete použít kontext toho názoru, že dělal na povolání. Příklad:

Button orderButton = (Button)findViewById(R.id.order);

orderButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

 @Override
 public void onClick(View view) {
  Intent intent = new Intent(/*FirstActivity.this*/ view.getContext(), OrderScreen.class);
  startActivity(intent);
 }

});
Odpovězeno 11/02/2012 v 02:52
zdroj uživatelem

hlasů
16

---- FirstActivity.java -----

  package com.mindscripts.eid;
  import android.app.Activity;
  import android.content.Intent;
  import android.os.Bundle;
  import android.view.View;
  import android.view.View.OnClickListener;
  import android.widget.Button;

public class FirstActivity extends Activity {

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  // TODO Auto-generated method stub
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.main);
  Button orderButton = (Button) findViewById(R.id.order);
  orderButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {

    @Override
    public void onClick(View v) {
      Intent intent = new Intent(FirstActivity.this,OrderScreen.class);
      startActivity(intent);
    }
  });

 }
}

--- OrderScreen.java ---

  package com.mindscripts.eid;

  import android.app.Activity;
  import android.os.Bundle;
  import android.view.View;
  import android.view.View.OnClickListener;
  import android.widget.Button;  public class OrderScreen extends Activity {
@Overrideprotected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  // TODO Auto-generated method stub
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.second_class);
  Button orderButton = (Button) findViewById(R.id.end);
  orderButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {

    @Override
    public void onClick(View v) {
      finish();
    }
  });

 }
}

--- AndroidManifest.xml ----

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 package="com.mindscripts.eid"
 android:versionCode="1"
 android:versionName="1.0">


<application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name">
  <activity android:name=".FirstActivity"
       android:label="@string/app_name">
    <intent-filter>
      <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
      <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
    </intent-filter>
  </activity>
  <activity android:name=".OrderScreen"></activity>
</application>

Odpovězeno 19/05/2012 v 19:22
zdroj uživatelem

hlasů
3

Při vytváření jakoukoli aktivitu v android souboru musíte to uvést v AndroidManifest.xml jako

<uses-sdk android:minSdkVersion="8" />

<application
  android:icon="@drawable/ic_launcher"
  android:label="@string/app_name" >
  <activity
    android:name=".MyCreativityActivity"
    android:label="@string/app_name" >
    <intent-filter>
      <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

      <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
    </intent-filter>
  </activity>


   <activity android:name=".OrderScreen"></activity>


</application>

Odpovězeno 06/06/2012 v 11:24
zdroj uživatelem

hlasů
1
Intent i = new Intent("com.Android.SubActivity");
startActivity(i);
Odpovězeno 09/06/2012 v 13:46
zdroj uživatelem

hlasů
4

Pomocí tohoto kódu:

Intent intent=new Intent(context,SecondActivty.class);
startActivity(intent);
finish();

kontextu: odkazují na aktuální kontext činnosti,

ujistěte se, že jste přidali aktivitu android souboru manifestu.

Následující kód pro přidání aktivitu android manifestu

<Activity name=".SecondActivity">
</Activity>
Odpovězeno 20/11/2012 v 20:04
zdroj uživatelem

hlasů
3
b1 = (Button) findViewById(R.id.click_me);
    b1.setOnClickListener(new OnClickListener() {

      public void onClick(View v) {

        Intent i = new Intent(MainActivity.this, SecondActivity.class);
        startActivity(i);

      }
    });
Odpovězeno 09/02/2013 v 09:34
zdroj uživatelem

hlasů
4
<activity android:name="[packagename optional].ActivityClassName"></activity>

Pouhým přidáním činnost, kterou chceme přejít na by měl být umístěn v souboru manifestu

Odpovězeno 21/02/2013 v 11:15
zdroj uživatelem

hlasů
1

přidat aktivitu v souboru manifestu

<activity android:name=".OrderScreen" />
Odpovězeno 01/04/2015 v 06:17
zdroj uživatelem

hlasů
2

V manifestu

<activity android:name=".OrderScreen" />

V Java kód, kde musíte umístit záměru kód

startActivity(new Intent(CurrentActivity.this, OrderScreen.class);
Odpovězeno 24/09/2016 v 06:50
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more