Jak resetovat file.stream v baňce / Werkzeug?

hlasů
6

Zdá se mi, že nelze získat přístup file.stream.read()po soubor byl napsán file.save('path',filename')a vice versa.

Příklad kódu (odvozeno ze souboru nahrávání vzorek):

import os
from flask import Flask, request, redirect, url_for, send_from_directory
from werkzeug import secure_filename

UPLOAD_FOLDER = 'uploads/'
ALLOWED_EXTENSIONS = set(['txt', 'pdf', 'png', 'jpg', 'jpeg', 'gif'])

app = Flask(__name__)
app.config['UPLOAD_FOLDER'] = UPLOAD_FOLDER
def allowed_file(filename):
  return '.' in filename and \
      filename.rsplit('.', 1)[1] in ALLOWED_EXTENSIONS

@app.route('/', methods=['GET', 'POST'])
def upload_file():
  if request.method == 'POST':
    file = request.files['file']
    if file and allowed_file(file.filename):
      filename = secure_filename(file.filename)
      print '##########################'
      print os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'],filename)
      file.save(os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'], filename))
      print file.stream.read() # <- gives no output
      print '##########################'
      return redirect(url_for('uploaded_file',
                  filename=filename))
  return '''
  <!doctype html>
  <title>Upload new File</title>
  <h1>Upload new File</h1>
  <form action= method=post enctype=multipart/form-data>
   <p><input type=file name=file>
     <input type=submit value=Upload>
  </form>
  '''

@app.route('/uploads/<filename>')
def uploaded_file(filename):
  return send_from_directory(app.config['UPLOAD_FOLDER'],
                filename)

if __name__ == '__main__':
  app.run(debug=True)          
Položena 09/09/2011 v 23:21
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
6

Měli byste být schopni se seekzpět na začátek proudu. (Viz Werkzeug své dokumenty o werkzeug.datastructures.FileStorage). Při pokusu o čtení souboru podruhé vám začít číst od konce souboru.

file.save(os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'], filename))
file.stream.seek(0) # Go back to the start of the file
print file.stream.read() # <- should work now.
Odpovězeno 12/09/2011 v 15:15
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more