I když dojde k přehrávání zvuku akcelerace

hlasů
0

Jsem rozvoj jednu hru, kde chci přesunout UIImageView založené na akcelerometru. Když jsem se otočit zařízení iPhone zleva doprava nebo zprava doleva na UIImageView muset otáčet zejména úhlu. Pohybuje se také, ale problém nastane, když hraji zvuk v pozadí, protože ten zvuk, pošle nějaké zrychlení bodu, i když můj iPhone je v klidovém stavu. Takže moje UIImageView se také pohybuje. To by se nemělo stát. Když jsem se snížit hlasitost zvuku iPhone funguje to velmi dobře. Co musím udělat pro to.

A také, jestli někdo ví, jak se dostat zrychlení bodu, jen když je iPhone pohybující se zleva doprava nebo zprava doleva. Nemělo by rozpoznat, kdy je iPhone xz nebo yz.

Pokud někdo zná řešení, prosím odpovězte.

Položena 10/04/2009 v 07:29
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
2

Máte nějaké filtrování na vstupu z accelertometer? Očekával bych hluk z reproduktoru akcelerometr se zrychluje, je diametrálně odlišná v amplitudě a frekvenci, než je ovládání her.

K dispozici je jednoduchý low-pass filtr Apple akcelerometr graf ukázkový kód.

Odpovězeno 10/04/2009 v 09:14
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more