jQuery UI, sortables a Cookie plugin s více seznamů

hlasů
1

Já používám jQuery UI sortable plugin s cookie plugin nastavit a získat seznam dvou sortable seznamů.

Našel jsem tento kus kódu pro nastavení a získat cookie: http://www.shopdev.co.uk/blog/sortable-lists-using-jquery-ui/#comment-6441

Funguje to, jak chci, aby po dobu jednoho seznamu, ale ne dva (jsem udělal změny uvedené v komentářích ale nedaří někde).

Můj odhad je, že musím zadat prvního a druhého seznamu pro setSelector a nepoužívá třídu na seznamu. Snažil jsem se „var =‚setSelector #first, #second‘, ale to, že to neudělá.

Nápady?

dík

$ (Funkce () {

// set the list selector
var setSelector = .sortable;
// set the cookie name
var setCookieName = listOrder;
// set the cookie expiry time (days):
var setCookieExpiry = 7;

// function that writes the list order to a cookie
function getOrder() {
  // save custom order to cookie
  $.cookie(setCookieName, $(setSelector).sortable(toArray), { expires: setCookieExpiry, path: / });
}

// function that restores the list order from a cookie
function restoreOrder() {
  var list = $(setSelector);
  if (list == null) return

  // fetch the cookie value (saved order)
  var cookie = $.cookie(setCookieName);
  if (!cookie) return;

  // make array from saved order
  var IDs = cookie.split(,);

  // fetch current order
  var items = list.sortable(toArray);

  // make array from current order
  var rebuild = new Array();
  for ( var v=0, len=items.length; v<len; v++ ){
    rebuild[items[v]] = items[v];
  }

  for (var i = 0, n = IDs.length; i < n; i++) {

    // item id from saved order
    var itemID = IDs[i];

    if (itemID in rebuild) {

      // select item id from current order
      var item = rebuild[itemID];

      // select the item according to current order
      var child = $(ul + setSelector + .ui-sortable).children(# + item);

      // select the item according to the saved order
      var savedOrd = $(ul + setSelector + .ui-sortable).children(# + itemID);

      // remove all the items
      child.remove();

      // add the items in turn according to saved order
      // we need to filter here since the ui-sortable
      // class is applied to all ul elements and we
      // only want the very first! You can modify this
      // to support multiple lists - not tested!
      $(ul + setSelector + .ui-sortable).filter(:first).append(savedOrd);

    }
  }
}

// code executed when the document loads
$(function() {
  // here, we allow the user to sort the items
  $(setSelector).sortable({
    cursor: 'move',
    items: 'li',
    //axis: y,
    opacity: 0.6,
    //revert: true,
    scroll: true,
    scrollSensitivity: 40,
    placeholder: 'highlight',
    update: function() { getOrder(); }
  });

  // here, we reload the saved order
  restoreOrder();
});

});

Položena 14/04/2009 v 09:56
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
0

Ty by měly nahradit kód

var setSelector = ".sortable";

na

var setSelector = "#sortable";

Odpovězeno 12/05/2009 v 15:56
zdroj uživatelem

hlasů
1

_http: //code.google.com/p/cookies/

_http: //noteskeeper.ru/article/save-state-jquery-ui-sortable/

  root = $("#sidebar");
   $('> *', root).each(function (index) {
   this.id = 'block-' + index;
   });
   root.sortable({
   cursor: 'move',
   revert: true,
   placeholder: 'ui-state-highlight'
   });

   // function that writes the list order to a cookie
   root.bind( "sortupdate", function (event, ui) {
   // save custom order to cookie
      var order = $(this).sortable('serialize');
      $.cookies.set('sortable', order);
    });

   // here, we reload the saved order
   // fetch the cookie value (saved order)
   var c = $.cookies.get('sortable');
   if (c) {
   // function that restores the list order from a cookie
   $.each(c.split('&'), function () {
    var id = this.replace('[]=', '-');
    $('#' + id).appendTo(root);
   });
   }
Odpovězeno 07/07/2010 v 08:37
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more