Jak mohu použít vlastní rastrový obrázek pro „jste tady“ bod v MyLocationOverlay?

hlasů
2

Jsem nalil přes dokumenty a nebyli schopni přijít na to. Je to vůbec možné?

Naleznete v této

Položena 15/04/2009 v 22:24
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
14

Vypadá to, že správný mechanismus, jak to udělat, je rozšířit MyLocationOverlay pak přepsat drawMyLocation () chráněnou metodu.

Vkládá se používá šipky ukázat, kde „vy“, jsou a jakým způsobem „vy“ se ukázal:

package com.example;

import android.content.Context;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.BitmapFactory;
import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Matrix;
import android.graphics.Point;
import android.location.Location;
import com.google.android.maps.GeoPoint;
import com.google.android.maps.MapView;
import com.google.android.maps.MyLocationOverlay;

public class MyCustomLocationOverlay extends MyLocationOverlay {
  private Context mContext;
  private float  mOrientation;

  public MyCustomLocationOverlay(Context context, MapView mapView) {
    super(context, mapView);
    mContext = context;
  }

  @Override 
  protected void drawMyLocation(Canvas canvas, MapView mapView, Location lastFix, GeoPoint myLocation, long when) {
    // translate the GeoPoint to screen pixels
    Point screenPts = mapView.getProjection().toPixels(myLocation, null);

    // create a rotated copy of the marker
    Bitmap arrowBitmap = BitmapFactory.decodeResource( mContext.getResources(), R.drawable.arrow_green);
    Matrix matrix = new Matrix();
    matrix.postRotate(mOrientation);
    Bitmap rotatedBmp = Bitmap.createBitmap(
      arrowBitmap, 
      0, 0, 
      arrowBitmap.getWidth(), 
      arrowBitmap.getHeight(), 
      matrix, 
      true
    );
    // add the rotated marker to the canvas
    canvas.drawBitmap(
      rotatedBmp, 
      screenPts.x - (rotatedBmp.getWidth() / 2), 
      screenPts.y - (rotatedBmp.getHeight() / 2), 
      null
    );
  }

  public void setOrientation(float newOrientation) {
     mOrientation = newOrientation;
  }
}

Odpovězeno 15/04/2009 v 22:40
zdroj uživatelem

hlasů
2

Udělal jsem několik změn v previuos kódu, aby si to správně pracovat, protože šipka ukazovala ke špatným směrem a otáčením v opačném směru.

změnil jsem

matrix.postRotate(mOrientation);

pro

matrix.postRotate(this.getRotation());

a přidány na konec:

mapView.postInvalidate();

překreslení šipku, když se změní

Odpovězeno 01/10/2010 v 10:03
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more