Google Android - jak zjistit, zda 3g a 2g je zapnutá

hlasů
10

Jsem vyvíjet jednoduché aplikace pro Google Android pro zapnutí a vypnutí Wi-Fi či 3G nebo 2G.

Vidím http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/WifiManager.html#isWifiEnabled (), které můžete vidět v případě, že wifi je povoleno nebo zakázáno, a také nás http://developer.android.com /reference/android/net/wifi/WifiManager.html#setWifiEnabled(boolean) pro zapnutí a vypnutí Wi-Fi.

Zajímalo by mě, jestli je možné, aby učinili totéž pro 3G a 2G / GPRS? Já vím, že je to možné, protože můžete vypnout 3G a odešel 2G dál.

Položena 18/04/2009 v 20:06
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
13

2G / 3G

Chcete-li zjistit vaše síťové použití typu:

TelephonyManager.getNetworkType();

Zde je několik příkladů kódu:

bool is3G = (manager.getNetworkType() == TelephonyManager.NETWORK_TYPE_UMTS);

Dokumenty pro třídu je možné nalézt na adrese: TelephonyManager


Zapnuto vypnuto

Chcete-li zjistit, zda váš telefon rádio zapnout nebo vypnout použití:

ServiceState.getState();

Chcete-li nastavit to použít:

ServiceState.setState(STATE_POWER_OFF);

Není jasné, zda existuje způsob setState na všech zařízeních a funkcí ve všech státech. Neexistuje žádná dokumentace k této metodě. Dokumentace pro tuto třídu lze nalézt na adrese: ServiceState

Tento problém by mohl být relevantní: http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=1065

Odpovězeno 18/04/2009 v 20:14
zdroj uživatelem

hlasů
2

Můžete také použít ConnectivityManager. Něco takového:

ConnectivityManager connectivityManager =(ConnectivityManager)mContext.getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE); 
NetworkInfo activeNetInfo = connectivityManager.getActiveNetworkInfo();
Odpovězeno 05/05/2009 v 10:06
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more