MongoAlchemy Dokument Kódování do JSON pomocí Flask-MongoAlchemy

hlasů
2

Myslím, že jsem něco chybí malý zde. Jsem testování mimo Python rámcovou baňky a Flask-MongoAlchemy a chcete převést entity do JSON výstup. Tady je můj kód (abstrahovat):

from flask import Flask
from flaskext.mongoalchemy import MongoAlchemy

try:
  from bson.objectid import ObjectId
except:
  pass

#a bunch of code to open the mongoDB

class ClassA(db.Document):
  title = db.StringField()
  field1 = db.StringField()
  field2 = db.BoolField()

@app.route('/api/classA', methods=['GET'])
def api_list_all
  a = ClassA.query.all()
  result = []
  for b in a:
    result.append(b.wrap())
  print result
  return json.dumps(result)

Bez čáry json.dumps, prohlášení pro tisk vyzve správného výsledku. Ale jen v případě, Vedu json.dumps na výsledek, to se vzdá:

TypeError: ObjectId ( '...') není JSON serializable

Co jsem chybí?

Položena 19/10/2011 v 10:08
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


3 odpovědí

hlasů
5

Výsledkem je mongo dokument nějakého druhu, který obsahuje obsah ObjectId typu, které budete muset říct, JSON, jak rekonstruovat. Budete mít stejný problém s jinými typy Mongo specifické, například ReferenceField (), EmbeddedDocumentField (), atd. Budete muset napsat funkci deserializace, které můžete projít do JSON. Co mám použít, je:

def encode_model(obj, recursive=False):
  if obj is None:
    return obj
  if isinstance(obj, (mongoengine.Document, mongoengine.EmbeddedDocument)):
    out = dict(obj._data)
    for k,v in out.items():
      if isinstance(v, ObjectId):
        if k is None:
          out['_id'] = str(v)
          del(out[k])
        else:
          # Unlikely that we'll hit this since ObjectId is always NULL key
          out[k] = str(v)
      else:
        out[k] = encode_model(v)
  elif isinstance(obj, mongoengine.queryset.QuerySet):
    out = encode_model(list(obj))
  elif isinstance(obj, ModuleType):
    out = None
  elif isinstance(obj, groupby):
    out = [ (g,list(l)) for g,l in obj ]
  elif isinstance(obj, (list)):
    out = [encode_model(item) for item in obj]
  elif isinstance(obj, (dict)):
    out = dict([(k,encode_model(v)) for (k,v) in obj.items()])
  elif isinstance(obj, datetime.datetime):
    out = str(obj)
  elif isinstance(obj, ObjectId):
    out = {'ObjectId':str(obj)}
  elif isinstance(obj, (str, unicode)):
    out = obj
  elif isinstance(obj, float):
    out = str(obj)
  else:
    raise TypeError, "Could not JSON-encode type '%s': %s" % (type(obj), str(obj))
  return out

Pak byste zpracovat výsledek jako:

return json.dumps(result, default=encode_model)

nebo něco v tomto smyslu.

Odpovězeno 19/10/2011 v 13:00
zdroj uživatelem

hlasů
1

Můžete také použít query.raw_output()metodu mít tento dotaz instance vrátit syrové Python slovníky místo Python objektu. Se slovníkem se stává snadno kódovat do JSON pomocí json.dumps():

import json
q=db.query(MyObject)
q.raw_output()
json.dumps(q.first())

Referenční http://www.mongoalchemy.org/api/expressions/query.html#mongoalchemy.query.Query.raw_output

Odpovězeno 02/09/2015 v 19:22
zdroj uživatelem

hlasů
0

Kombinuje předchozí dvě odpovědi, měli byste být schopni udělat něco takového:

from bson import json_util

# ... 

@app.route('/api/classA', methods=['GET'])
def api_list_all
  a = ClassA.query.all()
  result = []
  for b in a:
    result.append(b.wrap())
  print result
  return json_utils.dumps(result) # Change here.
Odpovězeno 29/10/2016 v 06:29
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more