Jak vložím trochu XML do XDocument pomocí Visual Basic?

hlasů
3

Snažím se vytvořit sitemap v projektu ASP.NET MVC.

Tento kód v mém řadič uzlu ...

Function Sitemap() As ContentResult
  Dim db As New EfrDotOrgEntities
  Dim Nodes = db.Node.ToList
  Dim RequestUrl As Uri = Url.RequestContext.HttpContext.Request.Url
  Dim AbsoluteRoot As String = String.Format({0}://{1}, RequestUrl.Scheme, RequestUrl.Authority)

  Dim map As XDocument = <?xml version=1.0 encoding=UTF-8?>
              <urlset xmlns=http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9>
              </urlset>
  For Each n As Node In Nodes
    map.Add(<url>
          <loc><%= AbsoluteRoot + Url.RouteUrl(IdOnly, New With {.id = n.Id}) %></loc>
        </url>)
  Next
  Return Content(map.ToString, text/xml, Encoding.UTF8)
End Function

(Tady je obrázek, protože přetečení zásobníku nebarví VB kód dobře)

Visual

... vytváří tuto chybu:

Tato operace by vytvořila nesprávně strukturovaný dokument.

To by nevěděl , kde dodat, že obsah.

Jak mohu říct, že vložit ten kousek XML do <urlset>?

Položena 30/04/2009 v 23:22
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
5

Je třeba jej přidat do kořenového elementu v dokumentu (root):

map.Root.Add(...)
Odpovězeno 30/04/2009 v 23:39
zdroj uživatelem

hlasů
5

Proč ne vyplňte ji úplně jiným xml doslovném díry?

Dim map As XDocument = <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
            <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
              <%= From n In Nodes.Cast(Of Node)() _
                Select <url>
                     <loc><%= AbsoluteRoot + Url.RouteUrl("IdOnly", New With {.id = n.Id}) %></loc>
                   </url> %>
            </urlset>
Odpovězeno 30/04/2009 v 23:57
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more