Sběr inicializaci syntaxe Visual Basic 2008?

hlasů
20

Snažím se zjistit, jestli existuje způsob, jak v jazyce Visual Basic 2008 Express edition (v případě, že záležitosti), aby inline inicializace shromažďování, a la JavaScript, nebo Python:

Dim oMapping As Dictionary(Of Integer, String) = {{1,First}, {2, Second}}

Vím, že Visual Basic 2008 podporuje inicializaci pole, jako je tento, ale já nedokážu dostat se do práce pro kolekce ... Musím syntaxe špatně, nebo je to prostě není implementován?

Položena 17/09/2008 v 16:58
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
19

Visual Basic 9.0 nepodporuje tuto dosud. Nicméně, Visual Basic 10,0 vůle .

Odpovězeno 17/09/2008 v 17:01
zdroj uživatelem

hlasů
5

Zde jsou VB sbírka inicializátory přičemž využije od klíčového slova. (Počínaje Visual Studio 2010)

Seznam:

Dim list As New List(Of String) From {"First", "Second"}

Slovník:

Dim oMapping As New Dictionary(Of Integer, String) From {{1, "First"}, {2, "Second"}}
Odpovězeno 16/03/2015 v 11:47
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more