Generovat mapa stránek v reálném čase

hlasů
4

Snažím se vytvářet sitemap.xml na čase pro konkrétní webové stránky ASP.NET.

Zjistil jsem pár řešení:

 1. chinookwebs
 2. cervoproject
 3. newtonking

Chinookwebs funguje skvěle, ale zdá trochu neaktivní právě teď a to je nemožné přizpůsobit „prioritu“ a „changefreq“ tagy každé stránce, všichni zdědí stejnou hodnotu z konfiguračního souboru.

Jaká řešení si kluci používat?

Položena 12/08/2008 v 23:01
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


3 odpovědí

hlasů
0

Custom handler pro generování sitemap.

Odpovězeno 12/08/2008 v 23:48
zdroj uživatelem

hlasů
0

Pomocí ASP.NET MVC jen rozdmýchala rychlý kousek kódu pomocí knihovny .NET generace XML a pak už jen prošel, že k zobrazení stránky, které měly kontrolu XML na něj. V kódem na pozadí jsem vázaný ovládací prvek s ViewData. Zdálo se, že přepsat výchozí chování zobrazení stránek, které představují odlišné záhlaví.

Odpovězeno 13/08/2008 v 00:12
zdroj uživatelem

hlasů
7

Obvykle budete používat popisovač HTTP za to. Vzhledem k žádosti o ...

http://www.yoursite.com/sitemap.axd

... Váš psovod odpoví formátované XML sitemap. Zda je tato mapa webu je generována za běhu, z databáze, nebo nějakým jiným způsobem, je na implementaci HTTP Handler.

Zde je zhruba to, co to bude vypadat:

void IHttpHandler.ProcessRequest(HttpContext context)
{
  //
  // Important to return qualified XML (text/xml) for sitemaps
  //
  context.Response.ClearHeaders();
  context.Response.ClearContent();
  context.Response.ContentType = "text/xml";
  //
  // Create an XML writer
  //
  XmlTextWriter writer = new XmlTextWriter(context.Response.Output);
  writer.WriteStartDocument();
  writer.WriteStartElement("urlset", "http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9");
  //
  // Now add entries for individual pages..
  //
  writer.WriteStartElement("url");
  writer.WriteElementString("loc", "http://www.codingthewheel.com");
  // use W3 date format..
  writer.WriteElementString("lastmod", postDate.ToString("yyyy-MM-dd"));
  writer.WriteElementString("changefreq", "daily");
  writer.WriteElementString("priority", "1.0");
  writer.WriteEndElement();
  //
  // Close everything out and go home.
  //
  result.WriteEndElement();
  result.WriteEndDocument();
  writer.Flush();
}

Tento kód je možné zlepšit, ale to je základní myšlenka.

Odpovězeno 13/08/2008 v 06:19
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more