GnuPGME: GPG podpis C ++

hlasů
4

Má někdo nějaké písemné konzultace nebo pokud máte nějaké dokumentaci o tom, jak používat GnuPGME takže bych být schopen napsat funkci, jako gpgSign(std::string fileToBeSigned, std::string outPutFileName)v C ++?

Položena 07/03/2012 v 04:34
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
4

Níže je uveden příklad C s podrobným připomínky, které dělá to, co hledáte - to není nejvíce přímý přístup, ale měla by ilustrují, jak dosáhnout podpisu souboru. Nezpracovává výběr signatářů, ale GPGME docs by vám měl pomoci tam.

Můžete uložit soubor a provádět úpravy a testování přímo z příkazového řádku. Kompilovat, stačí ji uložit jako „gpgsign.c“ a spouštět gcc gpgsign.c -lgpgme -o gpgsign(Poznámka: musíte mít libgpgme nainstalován). Pak můžete spustit užívánímgpgsign <input file> <output file>

#ifdef HAVE_CONFIG_H
#include <config.h>
#endif

#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <locale.h>

#include <gpgme.h>

#define fail_if_err(err)                  \
  do {                          \
    if (err) {                     \
      fprintf (stderr, "%s:%d: %s: %s\n",       \
        __FILE__, __LINE__, gpgme_strsource (err), \
        gpgme_strerror (err));           \
      exit (1);                    \
    }                          \
  }                            \
  while (0)

void gpgSign(const char *fileToBeSigned, const char *outputFileName) {
  gpgme_ctx_t ctx;
  gpgme_error_t err;
  gpgme_data_t in, out;
  FILE *outputFile;
  int BUF_SIZE = 512;
  char buf[BUF_SIZE + 1];
  int ret;
  /* Set the GPGME signature mode
    GPGME_SIG_MODE_NORMAL : Signature with data
    GPGME_SIG_MODE_CLEAR : Clear signed text
    GPGME_SIG_MODE_DETACH : Detached signature */
  gpgme_sig_mode_t sigMode = GPGME_SIG_MODE_CLEAR;

  /* Begin setup of GPGME */
  gpgme_check_version (NULL);
  setlocale (LC_ALL, "");
  gpgme_set_locale (NULL, LC_CTYPE, setlocale (LC_CTYPE, NULL));
#ifndef HAVE_W32_SYSTEM
  gpgme_set_locale (NULL, LC_MESSAGES, setlocale (LC_MESSAGES, NULL));
#endif
  /* End setup of GPGME */

  // Create the GPGME Context
  err = gpgme_new (&ctx);
  // Error handling
  fail_if_err (err);

  // Set the context to textmode
  gpgme_set_textmode (ctx, 1);
  // Enable ASCII armor on the context
  gpgme_set_armor (ctx, 1);

  // Create a data object pointing to the input file
  err = gpgme_data_new_from_file (&in, fileToBeSigned, 1);
  // Error handling
  fail_if_err (err);

  // Create a data object pointing to the out buffer
  err = gpgme_data_new (&out);
  // Error handling
  fail_if_err (err);

  // Sign the contents of "in" using the defined mode and place it into "out"
  err = gpgme_op_sign (ctx, in, out, sigMode);
  // Error handling
  fail_if_err (err);

  // Open the output file
  outputFile = fopen (outputFileName, "w+");

  // Rewind the "out" data object
  ret = gpgme_data_seek (out, 0, SEEK_SET);
  // Error handling
  if (ret)
    fail_if_err (gpgme_err_code_from_errno (errno));

  // Read the contents of "out" and place it into buf
  while ((ret = gpgme_data_read (out, buf, BUF_SIZE)) > 0) {
    // Write the contents of "buf" to "outputFile"
    fwrite (buf, ret, 1, outputFile);
  }

  // Error handling
  if (ret < 0)
    fail_if_err (gpgme_err_code_from_errno (errno));

  // Close "outputFile"
  fclose(outputFile);
  // Release the "in" data object
  gpgme_data_release (in);
  // Release the "out" data object
  gpgme_data_release (out);
  // Release the context
  gpgme_release (ctx);
}

int 
main (int argc, char **argv) {
  if (argc != 3) {
    printf("Usage: gpgsign <input file> <output file>\n");
    exit (1);
  }
  printf("Signing %s and placing the result into %s\n", argv[1], argv[2]);
  gpgSign(argv[1], argv[2]);
  return 0;
}
Odpovězeno 01/07/2012 v 05:00
zdroj uživatelem

hlasů
4

Tato odpověď pravděpodobně přijde příliš pozdě, ale kdybych vás bych raději používat Keyczar což je krypto toolkit na vysoké úrovni s jednoduchým API. Java, C ++, Pythonu jsou k dispozici.

GPGME je stále poměrně nízké úrovni IMO pro někoho, kdo potřebuje funkčnost šifrovací aniž by příliš mnoho štípat. Samozřejmě krypto expert potřebuje tento druh komplexnosti.

Osobně se snažím vyhnout knihovny, které mě vyžadovat nastavit tento motor a ten kontext 100 řádky často používaný kód, než budu moci něco udělat základní ... ale já nejsem žádný odborník na cokoliv.

Odpovězeno 21/05/2013 v 17:04
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more