GNUPG jak k šifrování souborů, aniž by to původní rozšíření ve jménu?

hlasů
3

Musím se automaticky šifrovat soubor např myfile.xls na myfile.gpg. A teď, když se snažím, aby to automaticky nebo s GNU soukromí asistent šifrování, zašifrovaný soubor myfile.xls.gpg. Když jsem odstranit, .xls, má po dešifrování bez přípony. Děkuji.

Položena 22/03/2012 v 04:35
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
2

To by mohlo být provedeno snadno pomocí jednoduchého C aplikace, která řídí výstup. Níže uvedený soubor může dělat to, co hledáte, stačí zkompilovat (spojený proti libgpgme) a předat jí vstupní soubor, požadované výstupní soubor a pár klíč-id má být použit pro šifrování.

Kompilovat pomocí gcc, jednoduše uložit níže uvedený kód jako gpgencrypt.c a kompilovat gcc gpgencrypt.c -lgpgme -o gpgencrypt. (musíte libgpgme nainstalován)

Syntaxe vyvolání je gpgencrypt <input file> <output file> <encrypt to>. tjgpgencrypt myfile.xls myfile.gpg 01234567 12345678

file: gpgencrypt.c

#ifdef HAVE_CONFIG_H
#include <config.h>
#endif

#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <locale.h>

#include <gpgme.h>

#define fail_if_err(err)                  \
  do {                          \
    if (err) {                     \
      fprintf (stderr, "%s:%d: %s: %s\n",       \
        __FILE__, __LINE__, gpgme_strsource (err), \
        gpgme_strerror (err));           \
      exit (1);                    \
    }                          \
  }                            \
  while (0)

typedef char * string;

void gpgEncrypt(const char *fileToEncrypt, const char *outputFileName,
        char *encryptTo[],
        int encryptToLength) {
  gpgme_ctx_t ctx;
  gpgme_error_t err;
  gpgme_data_t in, out;
  gpgme_encrypt_result_t enc_result;
  FILE *outputFile;
  gpgme_key_t keys[encryptToLength];
  int nrecipients = 0;
  int BUF_SIZE = 512;
  char buf[BUF_SIZE + 1];
  int ret;

  /* Begin setup of GPGME */
  gpgme_check_version (NULL);
  setlocale (LC_ALL, "");
  gpgme_set_locale (NULL, LC_CTYPE, setlocale (LC_CTYPE, NULL));
#ifndef HAVE_W32_SYSTEM
  gpgme_set_locale (NULL, LC_MESSAGES, setlocale (LC_MESSAGES, NULL));
#endif
  /* End setup of GPGME */

  // Create the GPGME Context
  err = gpgme_new (&ctx);
  // Error handling
  fail_if_err (err);

  // Set the context to textmode
  gpgme_set_textmode (ctx, 1);
  // Enable ASCII armor on the context
  gpgme_set_armor (ctx, 1);

  // Create a data object pointing to the input file
  err = gpgme_data_new_from_file (&in, fileToEncrypt, 1);
  // Error handling
  fail_if_err (err);

  // Create a data object pointing to the out buffer
  err = gpgme_data_new (&out);
  // Error handling
  fail_if_err (err);

  // Retrieve the keys used to encrypt to
  for (nrecipients=0; nrecipients < encryptToLength; nrecipients++) {
    printf("Retrieving key: %s, %i of %i\n", encryptTo[nrecipients], nrecipients, encryptToLength);
    err = gpgme_get_key (ctx, encryptTo[nrecipients], &keys[nrecipients], 0);

    if(err != GPG_ERR_NO_ERROR)
      printf("error");
  }

  // NULL terminate the key array
  keys[nrecipients] = NULL;

  // Encrypt the contents of "in" using the defined mode and place it into "out"
  err = gpgme_op_encrypt (ctx, keys, GPGME_ENCRYPT_ALWAYS_TRUST, in, out);
  // Error handling
  fail_if_err (err);

  // Retrieve the encrypt result from the context
  enc_result = gpgme_op_encrypt_result (ctx);

  // Check for invalid recipients
  if (enc_result->invalid_recipients) {
    fail_if_err (err);
  }

  // Open the output file
  outputFile = fopen (outputFileName, "w+");

  // Rewind the "out" data object
  ret = gpgme_data_seek (out, 0, SEEK_SET);
  // Error handling
  if (ret)
    fail_if_err (gpgme_err_code_from_errno (errno));

  // Read the contents of "out" and place it into buf
  while ((ret = gpgme_data_read (out, buf, BUF_SIZE)) > 0) {
    // Write the contents of "buf" to "outputFile"
    fwrite (buf, ret, 1, outputFile);
  }

  // Error handling
  if (ret < 0)
    fail_if_err (gpgme_err_code_from_errno (errno));

  // Close "outputFile"
  fclose(outputFile);

  // Unreference the key objects
  for (nrecipients=0; nrecipients < sizeof(&keys) / sizeof(int) + 1; nrecipients++) {
    if (keys[nrecipients]) {
      printf ("Releasing key: %s\n", keys[nrecipients]->subkeys->fpr);
      gpgme_key_unref (keys[nrecipients]);
    }
  }

  // Release the "in" data object
  gpgme_data_release (in);
  // Release the "out" data object
  gpgme_data_release (out);
  // Release the context
  gpgme_release (ctx);
}

int 
main (int argc, char **argv) {
  if (argc < 4) {
    printf ("Usage: gpgencrypt <input file> <output file> <encrypt to>\n");
    exit (1);
  }
  int pos, n;
  string encryptToList[argc - 4];

  printf ("Encrypting %s and placing the result into %s\n",
        argv[1], argv[2]);

  for (pos=3; pos < argc; pos++) {
    encryptToList[n] = argv[pos];
    n++;
  }
  gpgEncrypt (argv[1], argv[2], encryptToList, argc - 3);
  return 0;
}
Odpovězeno 01/07/2012 v 17:42
zdroj uživatelem

hlasů
10

Tato možnost gpgencrypt.c vypadá příliš mnoho úsilí.

Chcete-li šifrovat to následujícím způsobem:

gpg -er $recipient_id -o myfile.gpg myfile.xls

K dešifrování a obnovit původní název souboru to následujícím způsobem:

gpg --use-embedded-filename -d myfile.gpg

To jméno bylo zakódováno a je uložen s šifrovaným datům. Ta vlajka říká GPG použít původní název souboru namísto vytváření nový název na základě názvu zašifrovaného souboru.

Odpovězeno 22/09/2013 v 02:59
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more