Poslední otázky

hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
5
Jak prefix položky protokolu generované z NSIB exe s aktuálním datem a časem bez přepisování registry?
Chci psát časové značky na začátku každého řádku vstoupila do protokolu při běhu s NSIS (Nullsoft) exe programu.

Zdá se, že pouze platný vzor volání funkce GetTime je: $ {GetTime} "" "L" $ 0 $ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $ 6

To má za následek přepisovat registry ($ 0, $ 1, atd.) Ve volajícím .nsh souborů. Existuje způsob, jak tomu zabránit?

Například:

Global_defines.nsh obsahuje něco takového:

!macro WriteLog text
...
FileWrite $mylogfile '${text}'
${GetTime} "" "L" $0 $1 $2 $3 $4 $5 $6
FileWrite $mylogfil ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:46
uživatelem Jan-Erik
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
14
Proč by promisify příčinou smyčka, aby se masivně déle?
Mám aplikaci, která má získat barevné informace z videa, a to za tímto účelem analyzuje každý snímek. Nejdřív jsem extrahovat rámy a vložte řadu jejich umístění v paměti. Jak jste si možná představit, ani na malou videa může být v tisících.

Použití funkce I extrahovat jednotlivé rámečky barevné informace je slib, takže jsem se rozhodla pro dávkové řadu slibů s Promise.all

S každým souborů absolutní cesta, jsem četl soubor fsa poté jej předat ke zpracování. Udělal jsem to s mnoha pro samostatné obrazy a ví ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:46
uživatelem Kyle T
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
16
Proč je GUI není po konverzi py k exe se objeví?
Vytvořil jsem GUI pomocí QtDesigner a Python. GUI obsahuje dvě windows je druhý nástroj připojen k prvnímu tímto způsobem:


class Ui_First(object):

def openWindow(self):

self.window=QtWidgets.QWidget()
self.ui=Ui_Second()
self.ui.setupUi(self.window)
First.close()
self.window.show()


a je otevřen tlačítko Next.

Snažím se převést své Py soubory do exe. I tento příkaz použít v příkazovém řádku windows:

pyinstaller -y --add-data "C:/Users/pukma/Desktop/toExe/b ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:46
uživatelem Gosia
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
12
„Uncaught ReferenceError: FB není definována“ chatu přestane fungovat
Já používám fb zákazníka Chat ob mé webové stránky a snaží se v podstatě v blízkosti celou chatu, když uživatel zavře okno chatu se mi podařilo udělat malou kód, který dosahuje toto.

function hide_facebook() {

var x = document.getElementById("fb-root");

x.style.display = "none";}FB.Event.subscribe('customerchat.dialogHide', hide_facebook());


Při spuštění FB.Event.subscribe ( 'customerchat.dialogHide', hide_facebook ());

na konzole, kód funguje a chatu se schovává.

ale když jsem se implementovat kód ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:45
uživatelem isaac gomez
hlasů
-3
odpovědí
0
zobrazení
28
Mohl by někdo prosím, pomozte mi s mým kódem
let member = message.mentions.members.first();
if (!member) return

member.removeRole(config.StaffRoleID_6)
member.addRole(config.StaffRoleID_5)
member.addRole(config.StaffRoleID_Mentor)
bot.guilds.find(i => i.id === "650330640570646549").members.find(i => i.id === member.id).removeRole(config.PublicRoleID_Staff)
bot.guilds.find(i => i.id === "650330640570646549").members.find(i => i.id === member.id).removeRole(config.PublicRoleID_6)
bot.guil ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:45
uživatelem yhGG
hlasů
-1
odpovědí
1
zobrazení
21
Nelze načíst soubor nebo sestavení ‚kancelář, verze = 14.0.0.0, kultura = neutrální
„Soubor nebo sestavení nelze načíst‚office, Version = 14.0.0.0, kultura = neutrální, PublicKeyToken = 71e9bce111e9429c‘nebo některou jeho závislosti. Systém nemůže nalézt uvedený soubor“. Jsem dostat chybu jako je to v serveru (aplikace asp.net hostitelem serveru). ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:45
uživatelem Mohit Bajaj
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
8
Jak začít mariadb a udržet podnik v chodu CentOS Based Docker obrázek
Snažím se vytvořit soubor Docker (základna os musí být CentOS), který bude instalovat mariadb jazyce mariadb a udržet mariadb běží. Takže mohu použít obal na gitlab spustit své integrační testy (Java). To je to, co jsem doposud

FROM centos:7
ENV container docker
RUN (cd /lib/systemd/system/sysinit.target.wants/; for i in *; do [ $i == \
systemd-tmpfiles-setup.service ] || rm -f $i; done); \
rm -f /lib/systemd/system/multi-user.target.wants/*;\
rm -f /etc/systemd/system/*.wants/*;\
rm -f /lib/systemd/system ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:45
uživatelem Chellmic
hlasů
1
odpovědí
1
zobrazení
15
UnicodeDecodeError: ‚ascii‘ kodek nemůže dekódovat bajt 0xe2 v pozici 433: Pořadové nejsou v rozmezí (128) při vytváření Conda prostředí
Takže jsem pomocí serveru stroj a nejsem tam sudoer. Existuje nějaký způsob, jak bych mohl tuto chybu opravit, aniž by byl sudoer?

[jalal@scc2 jalal]$ pwd
/projectnb/ivcgroup/jalal[jalal@scc2 jalal]$ conda env create -p /projectnb/ivcgroup/jalal/dpk -f test-dlc.yaml
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: done


==> WARNING: A newer version of conda exists. <==
current version: 4.7.5
latest version: 4.7.12

Please update conda by running

$ conda update -n ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:44
uživatelem Mona Jalal
hlasů
-3
odpovědí
0
zobrazení
24
flex a bison error: každý řádek kódu musí končit ‚£‘
warning: multi-character character constant [-Wmultichar]
"┬ú" {printf("le mot %s est reconnu\n", yytext); return '┬ú';} ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:44
uživatelem mohamed missaoui
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
16
Aplikování prázdný filtr na aktivním Excelu - C #
Takže, já jsem rozebrat pomocí velkého množství souborů aplikace Excel při použití C #, jedna z věcí, které můj program dělá, je re-používání filtrů na aktivní list v sešitu. ale já jsem stále tato chybová System.Runtime.InteropServices.COMException: ‚_AutoFilter metoda třídy Range se nezdařila‘ při volání metody .AutoFilter ().

var xlWorkBook = xlApp.Workbooks.Open(file.FullName);
Worksheet xlWorkSheet = xlWorkBook.Sheets["Data"];
xlWorkSheet.Range["A:Q"].Au ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:44
uživatelem Uriel Andreazza
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
6
Knihovna MVVM pro použití s ​​Prism
Mám v plánu použít Prism ve svém dalším projektu a - namísto zavádění moje vlastní - chtěli použít ‚z krabice‘ MVVM knihovny, který pracuje dobře s Prism a má málo nebo žádné konflikty.

Nějakou radu chtěl bych být ocenil. Petr ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:44
uživatelem user687612
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
11
V klidné webové služby nasazené v samostatném non clusteru prostředí, potřebujeme k použití závitových bezpečné datové struktury?
Mám pohodové webservice nasazena v nastavení zákazu clusteru samostatný .. Jak víme více vláken budou automaticky plodil obstarávat požadavky od různých klientů k některému z koncových bodů definovaných v této webové služby .. Všimněte si, že není žádná explicitní výtěr z nitě z mé strany ..

Já používám HashMap uvnitř jedné ze služebních / obchodních metod ..I jsem iterace na mapě a v některých případech odstraňují některé údaje z mapy ..

1.Are četné závity třel pro více klientů workinh na stejné kopii ob ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:44
uživatelem Rahul
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
11
Jak najít čas spuštění testu python jednotce timeit funkci
Zde je fragment kódu. Je to správný způsob volání testovací metodu uvnitř timeit? Skript je vykonávající ale já nevidím časové razítko pro test_SignIn (), prosím, pomoz mi ven z tohoto problému.

if __name__== "__main__":
import timeit unittest.main(testRunner=HtmlTestRunner.HTMLTestRunner(output='C:\\Users\\Swarna\\PycharmProjects\\PersonalLoanUnitTest_POMBasedProject\\Reports'))
print("Sign_In")
print(timeit.timeit("test_SignIn()", setup="from __main__ import test_SignIn"))

def test_SignIn( ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:44
uživatelem Swarna Mera
hlasů
-1
odpovědí
0
zobrazení
19
Místo používání IP API je špatně, když nahrál místo na webhostingu
Jsem pomocí IP rozhraní API „na PHP“ dostat k umístění pomocí adresy IP. To funguje na localhost ao volném 000webhost, ale když jsem nahrál na stránky na jiný hosting „hostinger“ vrácený umístění je špatně! proč by se to stalo ... to je funkce v mém kódu

function location($ip) {
$url = "http://ip-api.com/json/" .$ip. "?fields=209";
$con = file_get_contents($url);
$dec = json_decode($con, true);
$loc = $dec['city']. ", " .$dec["country"];
return $loc;
} ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:44
uživatelem Muhammad Saif
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
9
Jak mohu restartovat livedata funkci stavitel?
Snažím se používat livedata stavitel funkce. Ve skutečnosti, to je v provozu tak jednoduché, ale ve skutečnosti nemohu pochopit, jak mohu restartovat mé Coroutine. Pod mé části kódu:

val topStoriesResult : LiveData<UIState<TopStoryWrapper>> = liveData(Dispatchers.IO) {
topStoriesRepository.getTopStoriesSetWrapper().apply {
emit(UIState.Loading)
onFailure { emit(UIState.NoData) }
onSuccess { emit(UIState.HasData(it)) }
}
} ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:43
uživatelem UjinUkr
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
24
Jak mohu skřípání obrazy z webage pomocí Perl
Rád bych, aby seškrábat všechny obrazy z webové stránky a používám na problém nerozumím.

Například, pokud mohu použít vstoupit https://www.google.com/search?as_st=y&tbm=isch&hl=en&as_q=%22escape%20room%22+movie+poster&safe=images do svého prohlížeče a poté pomocí prohlížeče „Zobrazit zdrojový kód“ možnost mám obrovské množství textu / kódu. Pomocí „najít“ Mám více než 400 instancí


https: //


Takže jednoduchý kód, který jsem napsal (viz níže), dostane obsah a výsledek zapíše do souboru. ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:43
uživatelem Caractacus
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
13
Apple Kombinovat rámec: Jak volat více vydavatelů a čekat na jejich povrchových úprav?
Jsem objevil kombinace. Napsal jsem metody, které HTTP požadavků v „spojit“ způsobem, například:

func testRawDataTaskPublisher(for url: URL) -> AnyPublisher<Data, Error> {
var request = URLRequest(url: url,
cachePolicy: .useProtocolCachePolicy,
timeoutInterval: 15)
request.httpMethod = "GET"

return urlSession.dataTaskPublisher(for: request)
.tryMap {
return $0.data
}
.eraseToAnyPublisher()
}
... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:43
uživatelem kampro
hlasů
-2
odpovědí
1
zobrazení
30
Jaký je rozdíl mezi strojopisem a ECMAScript (ES)
Existuje nějaký klíčový rozdíl mezi TypeScript& ECMAScript? ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:43
uživatelem Kiranmoy Pradhan
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
10
Selen WebDriver.getWindowHandle hází NoSuchWindowException po přiřazení hodnoty proměnné a jeho použití
odpusť mi, jestli tato otázka není na místě, ale v současné době se snažím implementovat funkce pomocí Selen WebDriver v Javě, aby zkontrolovat, zda je aktuální okno klika zavřené, nebo ne. Jak jsem šel s IS

tabs = driver.getWindowHandles();
String activeTab = driver.getWindowHandle();
if (!tabs.contains(activeTab)) {
driver.switchTo().window(baseHandle);
}


driver je instancí org.selenium.openqa.WebDriver

tabsje Set<String>, že drží všechny kliky v tomto řidiče

baseHandle je řetězec mám při ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:43
uživatelem ReddyZhang
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
7
Chyba typu při pokusu o seznam všech podadresářů z adresáře
Chci seznam všech podadresářů z adresáře, ale to hází chybu typu

train_ids = next(os.walk(TRAIN_PATH_ARRAY))[1]
test_ids = next(os.walk(TEST_PATH_ARRAY))[1]
np.random.seed(10) ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:43
uživatelem Nemesis
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
8
Jak mohu udělat GitHub webové stránky / webové stránky soukromí?
I v současné době blog set-up přes GitHub pomocí Jekyll. Zpočátku to začalo být veřejný blog, ale v poslední době se stalo více soukromí pro mě (tj blogů kvůli terapeutických a duševní zdraví). Chtěl jsem, aby tento blog site soukromé.

Chápu, že si můžete vytvořit úložiště soukromé, ale chci, aby i nadále používat webové stránky rozhraní mého publikovaných blogu, který je v současné době veřejnost. Existuje způsob, jak vyřešit tento problém? Pokud ne, jaké alternativy jsou k dispozici? (Snažil jsem se pomo ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:43
uživatelem ayjay
hlasů
-1
odpovědí
0
zobrazení
26
Můj Python skript zapsat soubor dvakrát, a chci, aby to psát to pouze jednou
Mám kód Python, který požádá o některých vstupů, a je psát ti do souboru HTML, ale chci psát dvě proměnné do ní, aniž by při čtení souboru dvakrát:

import time
now = time.strftime("%H:%M %d/%m/%Y<br />")

def Watched():
if choice == "watched":
w = str(input("\nMidia:\n1 - Star Vs The Forces Of Evil\n2 - One Punch Man\n3 - Kawaikereba Hentai Demo Suki Ni Natte Kuremasu Ka\n4 - K-ON2\n5 - Eromanga Sensei\n6 - Shingeki No Kyojin\n7 - The Walking Dead\n8 - My Little Pony\n9 - Dr. Stone\n10 - ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:43
uživatelem stake2
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
4
Panel Holoviews dynamicMap přenášet živý na statické HTML souboru
Otázka:

Existuje způsob, jak mohu udržet proudy v dynamicMaps naživu při ukládání .ipynb do statické HTML souboru?

Více informací:

Já používám Jupyter notebooky a mám objekt Holoviews DynamicMap Wich conects stromovou graf s hv.Curve pozemku. K tomu se používá 1DSelect () stream z holoviews která vrátí index uzlu ve stromu. Pokaždé, když uživatel klikne na některý ze stromu hv.Nodes aktualizace hv.Curves spiknutí.
Musím tento proud nebo interaktivitu pracovat na souboru statické HTML, tak mohu poslal ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:43
uživatelem Elia
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
5
Uložit scipy řídké matice z uzlu typu master na S3 bez moření první? OOM
Mám velkou řídkou hmotu ve svém hlavním uzlem, který chci uložit do S3. I v současné době dělat

pickle_obj = pickle.dumps(sparse_m)

s3_client.Object(bucket, s3_path).put(Body=pickle_obj)

I am běh do OOM protože první řádek vytvoří nakládané verzi řídké matice, což myslím, že je skutečně duplikování využití paměti.

Co je efektivnější způsob, jak to udělat, aniž by vytvoření mezistupeň, který vytváří OOM?

Mohl bych zachránit řídkou objekt do disku a pak poslat, že pro S3 mimo aktuální python relaci, ale ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:43
uživatelem xv70
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
7
Checkstyle - Jak ignorovat přidat soubor třídy výstupního souboru XML
Existuje nějaký způsob, jak ignorovat zobrazující soubor třídy, když to nemá chybu. Mám checkstyle.xml s pravidly, a když jsem se snažil postavit svůj projekt se Checkstyle ověřuje všechny své soubory, a pak vytváří výstupní soubor XML. Tento XML má tendenci vytvářet HTML. Chci ignorovat přidat soubor třídy, který ověřeny prostřednictvím právního CheckStyle bez chyby. ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:42
uživatelem RAAAAM
hlasů
3
odpovědí
0
zobrazení
14
vytvořené dokumenty PhpDoc se nespojují dohromady
Snažil jsem se zpětně analyzovat Magento a myslel jsem si, že měřené hodnoty nad každou metodu je začátek dobré (oficiální dokumenty jsou příliš mělké). Magento Nezdá se, že mají pre-generované dokumenty, který je spravedlivý, protože každá konfigurace se liší od ostatních, a by nemělo smysl jej dokumentovat obecně. Existuje DocBlocks uvnitř kódové základny a myslel jsem si, že stačí použít PhpDoc generovat dokumenty pro něj.

nastavení

Magento distribuce 2.3.3, převzato z jejich GitHub stránku: https://gi ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:42
uživatelem 157 239n
hlasů
-2
odpovědí
0
zobrazení
10
A ušetřit násobky Imágenes en Django 2.2
no puedo a ušetřit todas las Imágenes que agrego en el formulario este es el Código de las prohlídky Zobrazení
modelů

y este es el que chyba aparece zadat popis obrázku zde ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:42
uživatelem fernando gonzlez gonzalez
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
18
Jak transformovat data pomocí Lodash
I dont mít mnoho zážitkem s lodash a chci převést svá data. Snažil jsem se pomocí groupBy a map, ale já nejsem schopen dostat očekávaný výsledek. Bych ocenil, kdyby někdo mohl pomoci.

Vzorek datvar sample = [{
"changeType": 1,
"type": "changeAccount",
"updated": {
"id": 71,
"company": 124201,
"user": 8622
}
},
{
"changeType": 2,
"type": "changeAccount",
"updated": {
"id": 70,
"company": 124201,
"user": 8622
}
},
{
"changeTy ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:42
uživatelem Alexandra
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
13
Form „Action“ je zkrácení cílovou adresu URL a lámání požadavek dotazu
Snažím se projít hodnotu formy na cílovou adresu URL s dalšími parametry a cílové URL se zdá být stále odříznut na odeslání formuláře.

http://jsfiddle.net/abste4qp/

<form _lpchecked="1" action="https://harpercollegetestpv.destinysolutions.com/search/publicCourseAdvancedSearch.do?method=doPaginatedSearch&amp;showInternal=false&amp;cspIndex=true&amp;isPageDisplayed=true&amp;courseSearch.courseDescriptionKeyword=" class="search-form" id="search-form" role="form" target="_blank"><lab ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:42
uživatelem linuxgx
hlasů
3
odpovědí
3
zobrazení
53
Použití logický operátor ve smyčce stavu
V níže uvedeném kódu, proč ||logický nefunguje, místo toho smyčka končí zvláště když &&se používá?

int main() {
char select {};
do {
cout<<"Continue the loop or else quit ? (Y/Q): ";
cin>>select;
} while (select != 'q' && select != 'Q'); // <--- why || (or) doesn't work here ??
return 0;
} ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:41
uživatelem Rishi K.
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
13
Nastavení Reagovat app pomocí strojopisem s Auth0
Pokouším se do práce přes ukázkové aplikace Auth0 pomocí projekt vytvořený pomocí vytvoření reagují-app se šablonou strojopisem.

Zjistil jsem jeden příklad, který mě dostal prostřednictvím reagují-auth0-spa.tsx ( https://github.com/auth0/auth0-spa-js/issues/39 ). Nicméně, když se snažím vytvořit NavBar.tsx, zdá se, není třeba rozumět typ vrácený useAuth0 () volání. Jsem srovnávací lehký s psacím stroji, ale to vypadá, že může být proto, že typ je deklarován jako s možnou hodnotou Null, i když to je odhad.
... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:41
uživatelem Steve Ferguson
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
10
Divný funkce preambule v demontáž: Push ecx ale nepoužívá
Já analyzovat nějaký kód v IDA a nemohu přijít na to, účel několik instrukcí.
Kód začíná standardní funkce preambule, která tlačí aktuální hodnotu EBP na hromadu a pak se přesouvá současný ukazatel zásobníku do EBP později odkazovat na argumenty a lokálních proměnných ve vztahu k ní.
Ale pak, to tlačí ECX na stacku. Proč? Nepředpokládám, že něco je předán do něj jako argument do funkce?
Pak se přesune aktuální hodnotu z ECX do [ebp+var_4], který se zdá být na hodnotu, ECX, který byl tam tlačil již v před ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:41
uživatelem Alojzy Bąbel
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
19
jak přidat vnořené objekt v aktuálním stávajícího objektu Javascript
jsem se snažil přidat vnořené objekt v mém javascript objektu. i coundn't najít žádné řešení, přes web. Mám reakci, která přichází ze serveru a musím nastavit některé hodnoty před uložením stejná data do DB.

tady je objekt:

"currentMembership": {
"messages": {
"isUnlimited": false,
"count": 5
},
"likes": {
"isUnlimited": false,
"count": 5
... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:41
uživatelem Ashvini Panwar
hlasů
1
odpovědí
1
zobrazení
25
Express vrátí API NIC Post Request
Im snaží udělat JWT auth api v vyjadřovat, vše fungovalo pokutu až dnes, kdy dát žádost o post s pošťák přiznání pouze {}

Zde je kód pro server.jsconst express = require("express");
const mongoose = require("mongoose");
const dotenv = require("dotenv");
const app = express();
const auth = require("./rutas/auth");
dotenv.config();
const port = process.env.PORT || 5000;
mongoose.connect(process.env.URI, {
useUnifiedTopology: true,
useNewUrlParser: true
});
app.use(express.json());
app.use("/api/auth" ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:41
uživatelem Pablo Salgado
hlasů
3
odpovědí
1
zobrazení
24
Jaký je rozdíl mezi struct a měnitelného struct pod kapotou v Julia?
Mám následující kód:


julia> struct Point
x
y
end

julia> Point(1,2) == Point(1,2)
true

julia> mutable struct Points
x
y
end

julia> Points(1,2) == Points(1,2)
false


Proč se tyto dva objekty se rovnají, pokud se jedná o normální struct, ale ne rovnat, pokud se jedná o proměnlivý struct? ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:40
uživatelem logankilpatrick
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
13
Změna Odkaz Sloupec E-mail
Snažím se přizpůsobit kód použít sloupce „J“ jako referenční sloupci, ale s malým úspěchem. Nejsem si jistý, co jsem chybí mít použití kód sloupce „J“ místo sloupci „A“. Vše funguje podle očekávání, kód prostě stále odkazy sloupec „A“ získat e-mailovou adresu odeslat.

Sub EmailItems()

'Creates emails, attaches items, and choice to send automatically or have them pop up for your
review. Delete the "'" in front of .Send in order to send automatically

Dim MailDest As String
Dim subj As String
Dim att As Va ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:40
uživatelem Sean Pakulski
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
4
Regex Google Analytics: Filtrační Landingpages pouze s jedním directoy
V podstatě chci filtrovat stránky v tomto formátu:

/page


ale nechci stránek, jako je tento:

/dir/page/page

dir/page


Existuje nějaký způsob, jak toho dosáhnout pomocí regex filtr v Google Analytics?

Zkoušel jsem následující:

/*/ ale jeho nefunguje vůbec. ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:40
uživatelem user1721135
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
8
Graphql předplatného - předplatné pole musí vrátit Async Iterable. Přijaté: nedefinováno při použití withFilter
Mám aplikaci, která používá graphql předplatné pro konverzační funkčnost. I podařilo úspěšně získat předplatné pracovní však po zavedení withFilterfunkce, aby se filtr, který klienti zprávy pošlou do jsem dostat následující chybu na frontendu:


Předplatné pole musí vrátit Async Iterable. Přijaté: nedefinováno


Tady je moje předplatné resolver:

const { PubSub, withFilter } = require('graphql-yoga');

const pubsub = new PubSub();
pubsub.ee.setMaxListeners(30);

const Subscription = {
detailedConversati ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:40
uživatelem red house 87
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
15
Nelokální proměnná není aktualizován v multiprocessed vnořené funkce
Napsal jsem funkce paralelizovat funkce MSELoss od torch.nn věci urychlit pro vícenásobné výpočty ztrát. Kód je jak je uvedeno níže:

def paral_MSELoss(*args): # Parallelized MSELoss for multiple Inputs in form of (x1,x2,y1,y2,z1,z2)
out = [None] * (len(args)//2)
def append_mul(index, input_1, input_2):
if input_1.device.type == 'cpu':
input_1 = input_1.cuda()
if input_2.device.type == 'cpu':
input_2 = input_1.cuda()
nonloc ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:40
uživatelem Asil
hlasů
-3
odpovědí
0
zobrazení
28
Jak psát C ++ kód pro tento Pathfinding algoritmu puzzle?
Tak tohle je úplná otázka se vstupními a výstupními příkladů. By být vděčný za celý kód s jasným vysvětlením kluků). Máme robota, který se snaží dosáhnout počáteční bod na konci v n * n snímek, který vypadá takto: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 robotu výchozí pozice je nejvíce vlevo dole 0 a konec je ten správný většina top jeden. umožňuje volat Každé číslo je „doma“. Domy s 0 jsou otevřené cesty a ty, které mají 1 jsou blokovány. robot převýšení překročit jednu cestu dvakrát (podle cesty mám na mysli celou cestu jít od ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:40
uživatelem Shyn
hlasů
1
odpovědí
0
zobrazení
32
Je to špatné mít třídu, které implementují rozhraní a také implementovat rozhraní, které vystupují první rozhraní?
Nemohu nastavit název pro tuto otázku lépe, opravdu se omlouvám, pokud to není clear.I pokus popsat mou otázku tím, že ukazuje nějaký kód:

Mám rozhraní, jako je:

public interface ITest
{
int Age{get; set;}
}


a také další rozhraní, které rozšiřují ITEST jako:

public interface ITest_2: ITest
{
string Name{get; set;}
}


Nyní dělám implementaci jako:

public class TestImplementation: ITest_2,ITest
{
public int Age{get; set;}
public string Name{get; set;}
}


jak víte, že to je dost, když jsem se p ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:39
uživatelem Waki
hlasů
2
odpovědí
1
zobrazení
16
Jak prolomit řadu dolů do menších nepřekrývajících se rozsahů
Co je to nejkrásnější způsob, jak prolomit většího rozsahu do menší než překrývající se rozsahy?

V současné době jsem pomocí stepmetody, ale nemám rád museli kontrolovat horní řady a provádět výpočty, aby se zabránilo překrývání:

Například:

range = 1..375
range.step(100).each do |start|
stop = start + 99
stop = range.last if stop > range.last
puts "#{start}..#{stop}"
end


Výstup:

1..100
101..200
201..300
301..375 ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:39
uživatelem Tom Rossi
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
15
JavaFX WebView: jak zkontrolovat, zda forma je platná?
Existuje způsob, jak zjistit, zda je formulář platný od Javy?

V podstatě metoda, která vrátí true, pokud jsou všechny vstupní pole omezení uživatele jsou spokojeni a v opačném případě false.

Kupodivu, org.w3c.dom.html.HTMLFormElementnení ve skutečnosti mít checkValidity()metodu.

UPRAVIT:

Ještě zvláštně, implementace com.sun.webkit.dom.HTMLFormElementImplnepodporuje metodu checkValidity(). Bohužel, balíček com.sun.webkitnení přístupný přímo, a proto tato metoda není k dispozici. ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:39
uživatelem Guillaume F.
hlasů
-2
odpovědí
0
zobrazení
16
Chyba „TypeError:‚funkce‘objekt není iterable“ v baňce
i zaúčtuje celý hlavní aplikace v jednom souboru já nevím, jestli je chyba v šabloně nebo v hlavním python souboru

import datetime

from flask import Flask
from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy
from flask_login import LoginManager
from flask_bcrypt import Bcrypt
from sqlalchemy.ext.hybrid import hybrid_property, hybrid_method

app = Flask(__name__)

app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] = 'sqlite:///.../snap.db'
app.config['SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS'] = False
app.config['SECRET_KEY'] = 'putheretrjur ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:39
uživatelem kamel altohamy
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
13
Jak získat JSON pole v jedné řadě v úlu, nesnaží se explodovat
Myslím, že moje otázka je velmi jednoduchá, ale nejsem schopen najít žádné konkrétní odpovědi.

Mám JSON takto:

{"data":
{"updated": "yes",
"car": [{"type": "fancy", "name": "bmw"},
{"type": "normal", "name": "honda"}]
}
}


Chci, aby to v úlu tabulce jsou:

updated car
yes "{"type": "fancy", "name": "bmw"},{"type": "normal", "name": "honda"}"


Použil jsem from_json, to_json ale nemůže dostat do práce. Opět platí, že nechci, aby vyrazit do něk ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:38
uživatelem AkashNegi
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
17
Použití „findall“ najít sekvenční motiv pro proteinové sekvenci
Mám program, který musí vzít vstup uživatele najít soubor FASTA obsahující proteinovou sekvenci (a dát chybu, pokud nelze nalézt soubor), pak prohledat sekvencí a najít tyto čtyři-dopis sekvence, které podle následující pravidla: Začněte s „N“, pak nic jiného, než „P“, pak „s“ nebo „T“, pak nic jiného než „P“ . Mám tu část, kde je chyba daný, pokud není nalezen soubor. Nicméně, při skenování pomocí sekvencí, já příjem pouze jedna dopis sekvence.

Zde je můj kód:

import re
userinput = input("Please provide ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:38
uživatelem Tyler Nam Nguyen
hlasů
-1
odpovědí
0
zobrazení
11
Jak nahradit znaky UTF-8 v C #
Mám rychlý otázku: co by to python linka vypadat v C #?

data = data.replace('\xe2\x80\x98',"'") # Replace smart single open quote. ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:38
uživatelem hepek
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
10
Django přidání nového atributu do WSGIRequest
Hey im na Djanga a celou Views / poptávka procesu trochu nové. Tak jsem si všiml jsem dostal AUTH_USER uvnitř objektu požadavku vzhledem k uživatelské middleware jsem měl uvnitř souboru nastavení a kdekoliv mám požadavek, mohu zavolat objekt uživatele s request.user

I trochu mají podobný modální / objekt, který je docela důležité, a viděl jsem, jak vytvořit základní middleware, ale nejsem si jistý, jak napodobit podobnou funkčnost, kde bych mohl získat přístup, že určitý objekt v žádosti jako „žádost .obje ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:38
uživatelem Rugiewit
hlasů
0
odpovědí
2
zobrazení
26
Powershell RegEx rozbité
Tam je nějaký řetězec (je to vždy mělo být. Na konci)

$A = 'Send email to: mail@domain.com.'


Také je zde kód, který, jak jsem pochopit, měli odstranit všechno, ale e-mail

(([regex]'Send email to:(.*?)\.').Match($A).Value -replace "Send email to: |\.") -replace ";$"


Problém je, že kód rozbité a to dělat

mail@domain


namísto

mail@domain.com


jak může být stanovena, a to, co je význam „; $“? ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:38
uživatelem Igor Kuznetsov
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
5
Socket.IO server.origins vždy vrátí ‚*‘ jako hodnotu původu (Nodejs)
Snažím se vybudovat dvoucestný socket.io spojení server / klient. Server bude i nadále za jednu IP / domény a klient za jinou IP. Jde o to, že mě upozorní, když server přejde do režimu offline, v případě výpadku napájení nebo selhání serveru. Problematika Mám se snažím zajistit zásuvku, takže není jen tak někdo může připojit do zásuvky. Socket.IO má funkci server.origins která vrátí původ zásuvky pokouší připojit. Jejich dokumentace API to vysvětluje takto.

io.origins((origin, callback) => {
if (origi ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:38
uživatelem Eric Christensen
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
13
Oracle SQL prepareStatement odesílání NULL jako parametr do setXXX ()?
Ahoj všem Mám následující dotaz SQL:

Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
PreparedStatement stmt = con.prepareStatement("SELECT " +
"DECODE(MAX(ID), NULL, 'NO', 'YES') BOOL_VAL " +
"FROM " +
"MASTERNICSDB " +
"WHERE " +
"FTAG = ? " +
... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:37
uživatelem StealthRT
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
17
IntersectionObserver Lazy Loading nefunguje
Toto je poprvé, co jsem pokoušet Lazy Loading, a chtěl jsem využít IntersectionObserver. Začali sledováním spolu s tímto webové stránky. Upřímně chci obsah stránky čekat, až se zátěží, dokud je to méně než 50% šířky výřezu je níže výřezu. Nejsem si jistý, jak pozorovat veškerý obsah, tak jsem vybrala tříd pro widgety, které jsou zobrazeny, protože jsou hlavní náplní. Bohužel můj kód nezdá se, že dělá hodně. Přidal jsem console.logna začátku, aby se ujistil soubor byl propojen správně, a snažil jsem se přida ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:37
uživatelem Enzie Riddle
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
9
Jak mohu použít vlastní výjimku v pythonu
Jsem přes hlavu zde .... nový Python a snaží se využívat metody nemám úplně pochopit dosud (konkrétně vlastní výjimky část).

V níže fragmentu kódu, chci uživatele k zadání uživatelského jména (jako součást procesu registrace). pak chci ověřit toto uživatelské jméno pro 2 věci. Nejprve jen formát (re), pak za druhé chci zjistit, zda uživatelské jméno je již pořízených odkazování na soubor obsahující uživatelská jména a hesla.

Za prvé, vím, že celý způsob, jak to dělám, je pravděpodobně špatně .... a vedení ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:37
uživatelem user2725402
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
9
Proč se to stalo: Kvóta ‚N2_CPUS‘ překročena. Limit 24.0 v regionu us-central1
Při pokusu o vytvoření výpočetní motor 64 CPU jsem chybu. Nicméně, při pohledu na Kvóta (IAM a správce), vidím kvótu na 72. Ví někdo, proč se to děje a co můžu dělat? Děkuji mnohokrát! ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:37
uživatelem Toshiro K. Ohsumi
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
6
Musím vybírat indexu cizí klíč, když index s jinou kolonou?
Jsem procházel v tomto příkladu:

class CreateArtworkShares < ActiveRecord::Migration[5.2]
def change
create_table :artwork_shares do |t|
t.integer :artwork_id, null: false
t.integer :viewer_id, null: false
t.timestamps
end
add_index :artwork_shares, :artwork_id
add_index :artwork_shares, :viewer_id
add_index :artwork_shares, [:artwork_id, :viewer_id], unique: true
end
end


A já jsem měl na mysli tento post přetečení zásobníku: Index na více sloupců v Ruby on Ra ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:37
uživatelem Karen
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
6
Používání UseSubmitBehavior jako nepravdivé a požaduje = true v asp.net aspx stránky
Snažím se je validace Forma použití požadováno = true a pomocí UseSubmitBehavior false v rejstříku ButtonAle problém je, že validace forma (required = true) nefunguje na tlačítko klepnutí.

Prosím pomozte. Díky předem ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:37
uživatelem user3857963
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
8
Varovná zpráva „Update prosím“, aby zaplnil jednu buňku v případě, že zadané údaje další buňka
Je to možné mapu listů získat rychlé zprávy, aby zaplnil jednu buňku, když jiný buňka má vložená data. Zpráva má, jen aby se „Please Update“ ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:36
uživatelem Vivek
hlasů
-3
odpovědí
0
zobrazení
22
Jak můžete vygenerovat matici náhodných, neopakující se, n-délka řetězce v Pythonu?
Jsme poměrně nová k pythonu, a potřeba vygeneruje by m matice (může být odlišná velikost pokaždé, když je kód spuštěn) náhodných, non-opakující se řetězce. V minulosti jsme vytvořili menší matrice s uvedenými velikostmi, ale chtěli náš kód je třeba zobecnit na libovolnou velikost Vložíme. Jak bychom měli jít asi dělá?

Díky za každou pomoc, kterou může poskytnout! ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:36
uživatelem borbbles
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
4
office 365 outlook header Graph API vlastní e-mailovou zprávu
Aby bylo možné uspořádat e-maily do jednoho vlákna GMail vyžaduje, aby byla uvedená v rámci příchozí zprávy vlastní záhlaví. Existuje nějaký způsob, jak nastavit vlastní záhlaví při odesílání zprávy Office O365 Outlook prostřednictvím rozhraní API Graph? V dokumentaci možnost vlastní záhlaví přes vlastnost InternetMessageHeaders kolem, je však nutné ke spuštění název hlavičky s ‚x-‘ dodatek, který dělá to není použitelný. Například, tato zpráva má nastavit některé vlastní záhlaví, avšak vzhledem k ‚x-‘ před ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:36
uživatelem Semen Shekhovtsov
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
12
jak změnit recylcler položku zobrazení poté, co nazývá činnosti úpravou
Mám nějaký problém s mou žádost. V mém App mám hlavní činnost, která tuto činnost obsahovat určité množství fragment. V jednom z těchto fragmentů mám recyclerview, které mají některé položky a nastavit onclicklistenerpro každou položku recyclerview v adaptéru a pokud některá položka klepnutí začnu druhou aktivitu, která ukáže kliknutý položku s více podrobností o tom. ano, mám jedno tlačítko oblíbený v mém recyclerview pro každou položku, a také mám tuto oblíbenou tlačítko na druhé aktivity. jak můžu něco u ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:35
uživatelem Hexmaster
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
12
Excel dokument vytvořit Outlook úkoly
Nejsem obeznámen s VBA vůbec. Někdo v práci vytvořil dokument v Excelu, který má tlačítka tlačit informace předběžných připomenutí. Rád bych, aby jej převést na to tlačit, aby předběžných úkolů nebo vytvořit zcela nový soubor, ale nevím, co je třeba udělat. Je někdo mohl pomoci?

Věřím, že to je aktuální kód, který je používán.

Sub Button1_Click()

Sheets("Sheet1").Select
On Error GoTo Err_Execute

Dim olApp As Outlook.Application
Dim olAppt As Outlook.AppointmentItem
Dim blnCreated As B ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:35
uživatelem Cindy
hlasů
0
odpovědí
2
zobrazení
23
Jednoduchá aktualizace MySQL dotazu trvá věky. Indexování problém?
UPDATE ps_product_check SET `google_shopping_link`= '777' WHERE `google_shopping_link`= '778'ovlivněn 635 řádků. (Dotaz se 452.8805 sekund).


Tabulka má 55000 řádků 39 sloupců. Tam jsou některé indexy, z nichž jeden je uvádět název sloupce v otázce.

Existuje mnoho výukových programů o tom, jak vytvořit indexy technicky, ale nemohl najít žádné, které ji vysvětlit logiku ním.

Tento konkrétní dotaz používá, aby se frakce dokončit, nyní je to 8 minut.

Je to indexování, nebo by to mohlo být něco jiného ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:35
uživatelem popkutt
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
12
Získat řadu specifických pracovních dnech od data
Jak získat množství konkrétního dne v týdnu z časového období, bez smyček?


počáteční_datum = 01.01.2020
koncové_datum = 2020-01-24
den v týdnu = 3 (středa)


Získat částku ve středu mezi těmito daty.

WEEKDAYS_COUNT(startdate, enddate, weekday)


Je-li časové období má stejný začátek a ENDDATE, měl by výstup 1, je-li toto datum je středu.

Poznámka: Toto není duplicitní. Nikdo má pracovní recept na tuto otázku, s výjimkou s výjimkou soboty a neděle. ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:35
uživatelem jimmy
hlasů
-1
odpovědí
0
zobrazení
6
Jaký by měl být správný infrastruktury (DB, frontend, backend) pro buisness inteligence / datové vizualizace webové aplikace?
Pokud bych měl vytvořit webové aplikace podobná následující:

https://www.devresults.com/

https://keshif.me/

https://www.arkatechture.com/arkalytics

by boot Postgresql, jaro a rohové stačit nebo existují specializované nástroje (programovací jazyky, rámy, SDK) na zakázku, nebo zaměřené na tento druh use case? ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:35
uživatelem karamancho
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
22
Typesript přetížení nebo generikum vrátit diferent vlastnosti založené na rozhraních
Existuje nějaký způsob, jak se vrátit diferent vlastnosti na základě typu rozhraní parametru? Co potřebuji: Mám dvě rozhraní, které se liší pouze na název jedné z vlastností:

export interface img1 {
id: number;
apId: number; //requested property from this type
img: string;
}

export interface img2 {
id: number;
artId: number; //requested property from this type
img: string;
}


Něco jako:

function childId(obj: img1|img2): number {
return typeOf(obj)==='img1' ? artId : apId
}


Nebo možná bych ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:35
uživatelem Josep Alacid
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
18
Musím záložní .trn soubory, i když jsem záložní log file
Snažím se vytvořit plán údržby pro databázi, protože nikdo nemá dělat to od jejich vzniku. Byl jsem četl o plných záloh, diferenciály atd, ale já jsem opravdu zmatený s .trnsoubory. Musel jsem zastavit úkol, který vytvořil tyto soubory, protože by nebyly smazány nikdy tak to roste na více než jeden milion souborů. Také jsem četl o záložní soubor protokolu, pokud máte režim úplné uzdravení.

Moje otázka je, jestli zálohovat soubor DatabaseName_log často mám zálohovat i na .trnsoubory? ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:34
uživatelem kprincipe
hlasů
1
odpovědí
1
zobrazení
21
Návrat vítězný řádek mezi každý pár řad uvnitř datového rámce
Mám rám dat NBA a mám výsledky, ale chci mít také řádek, který obsahuje binární hodnotu hodnotu 1 v případě, že tým vyhrál tuto hru. Vím, že to asi bylo něco OD with funkce ‚groupby‘, ale nejsem moc zkušený s ním. Zde je datový rámec: ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:34
uživatelem rLoper
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
12
Jak optimalizovat vnořené for-smyčky v Fortran, kdy pořadí smyčky záleží?
Mám relativně jednoduchý podprogram, kde je uložen počet výskytu číslo 2 v matici. Mám dva 2D čipy geno_pro (2000 50000) a geno_par (100000, 50000). Musím se srovnat každý řádek z geno_pro se každý řádek z geno_par, a spočítat, kolik čísel 2 má.

subroutine ptoh(oh_ped, oh_cnt, m, npro, npar)
use omp_lib
implicit none
integer :: par,pro,npar,npro,m,i,i_M,i_F,total_snp,effective
integer :: geno_par(npar,m),geno_pro(npar,m),oh_po(npar),sex(npar),sex_par(npar)
integer :: progeny_snp(m),pa ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:34
uživatelem Fernando Brito Lopes
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
14
Jak vrátit tokenu generovány v řadách microservice
Mám jednu micro-service "Authentication", jedna brána s Zuul a jeden Api web.

I implementovat JWT tokenu zabezpečení s bezpečností na jaře zavazadlového prostoru.

Když moje uživatelská pokusu o přihlášení z api webu, uživatelské jméno a heslo jsou odesílány do systému MS-Authentication (Zuul je configure, aby někdo zavolat tuto MS) a po ověření, uživatel je v databázi, vytvářet token.

Můj problém je, že nemůže dostat zpátky odpověď s symbolickou vnitřní (nebo cookie, snažím se dát token v cookie a přida ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:34
uživatelem Nanoo
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
16
Načíst hodnoty float z tabulky pomocí rozsah (1 až 6) v SQL?
Podívejme se na tabulku,

Col1
1.1
2.1
8.1
5.7
3.4
5.6
9.2
8.3


z výše uvedené tabulky, chci načíst hodnoty z rozsahu 1 až 6 as

Col1
1.1
2.1
5.7
3.4
5.6


Jak bych si to pomocí škály (1 až 6) v SQL? ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:33
uživatelem Aniket Ghole
hlasů
2
odpovědí
2
zobrazení
37
Asp.Net jádro - Vazba není-li pro data formuláře
Mám WebAPI, který by měl obdržet nahrání souboru.
Obecná definice zní:

[Route("/{rdmId}/files/{fileName}")]
public class RDMFilesController : Controller
{
/// <summary>
/// Creates a new file for the given RDM. If the file already exists an error is returned.
/// </summary>
/// <returns></returns>
[HttpPut]
public async Task<IActionResult> PUT(string rdmId, string fileName, [FromForm]IFormFile file)
{
// DO STUFF
}
}


Na dělat věci čá ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:33
uživatelem Leonardo
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
38
Porovnávání hodnot int dvou datových souborů v C
Jsem dána 3 soubory z celých čísel, které představují tři různé hodnoty teplot pro různé dny. Musím porovnat tři celá čísla každý den, aby zjistil, zda je ještě chybné čtení pokud neodpovídá další dvě. Dostávám chybu, která říká,

invalid operands to binary expression ('FILE'
(aka 'struct __sFILE') and 'FILE'
if(*(data1+i)==*(data2+i) && data3[i]!=data1[i])


Můj kód je

int main(int argc, char** argv){
FILE *data1, *data2, *data3;

data1=fopen(argv[2], "r");
data2=fopen(argv[3], "r"); ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:33
uživatelem Charlie P
hlasů
-2
odpovědí
0
zobrazení
11
Computer Organizace třídič
Část 1: 4-Bit třídič sítě (10%) Design, stavět a testovat síť pro třídění 4 binární bitů. To znamená, že síť bude schopna třídění čtyři bity buď vzestupně nebo sestupně. Třídící pořadí závisí na poloze směrem k výběru pákový spínač. Tato síť se bude skládat z třídiče jednotek na základě návrhu v Homework # 3. Hw 3 Níže uvedený diagram ukazuje, jak mnoho z těchto třídiče jednotek může být připojeno k provedení 4-bit řadit ve vzestupném pořadí.
Obrázek druhu

Ve výše uvedeném schématu, na vědomí, že každý ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:33
uživatelem Ness
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
9
Co je Prefs: root pro klávesnici nahrazování textu v ios?
Ví někdo, Prefs: kořen pro klávesnici nahrazování textu v ios

Zkoušel jsem Prefs: root = Obecné & path = Klávesnice / TEXTREPLACEMENT ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:32
uživatelem David
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
8
Cypher: Co je systém v pojmenovávání kapitol / funkcí?
Učím Cypher a hledají jednoduché příklady výukových jako je například následující:

MATCH (p:Person)-[:ACTED_IN]->()
WHERE toLower(p.name) STARTS WITH 'michael'
RETURN p.name


Mám těžké si všímat systém za syntaxe a konvence v WHERE klauzule (mám dotazovací jazyky zcela nový, takže se omlouvám, jestli by to mělo být zřejmé). Umím číst klauzuli WHERE, ale myslím, že to jako dva transformací řetězce - jeden z řetězce na (malými písmeny) řetězec, a další z řetězce na boolean. Očekával bych, klauzule, aby v ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:31
uživatelem ahura
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
27
Neošetřené výjimce na 0x74A635D2 v Project2.exe: Microsoft C ++ výjimka: std :: bad_alloc na paměťovém místě 0x012FDBC4
Vytvořil jsem tuto třídu s názvem „Consulta Bool“, který má vytvořit stromové struktury stránek. I použít tuto třídu, aby se logická Consult. To je důvod, proč jsem vytvořil třídu (jsem povinen použít hlavičkový soubor a soubor .cc), zde je kód pro záhlaví souboru a soubor .cc:


struct token {
string tipo;
string etq;
Date fini, ffin;
};
//(there is an endif here)

class ConsultaBool {
public:
ConsultaBool(const string& s);
ConsultaBool();
ConsultaBool(const Date& fini, ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:30
uživatelem Smpl Fcts
hlasů
1
odpovědí
1
zobrazení
10
Nelze nastavit záhlaví po odeslání klientovi - odesílání e-mailu SES
Snažím se vybudovat PW řešení pro obnovu a já přidal SES kód uvnitř app.post metodou, ale neustále se mi Cannot set headers after they are sent to the client. Tato chyba se spouští v.

ses.sendRawEmail(params, function(err, data) {
if(err) {
res.send(err);
}


Přidal jsem params kód před User.findOne myšlení, který by fungoval, ale hádám, že to mluví hlavičky před dosažením Api koncový bod. Což v tomto případě by se aby to bylo možné, pokud se nepletu. Jak mohu získat kód AWS SES hrá ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:30
uživatelem user6680
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
6
Jak vytvořit PDF odkazy, které lze aktualizovat velmi rychle do budoucích aktualizovány soubory PDF?
Mám pdf katalog se stovkami položek, rozdělených podle značky. Katalog bude aktualizován často. Ví někdo, jak jsem může obsahovat nějaké odkazy, které by přinést divákovi přes na konkrétní stránky, nebo konkrétní značky - a to způsobem mohu velmi rychle a snadno kopírovat přes aktualizací budoucnosti pdf? Pro ex: klikněte na odkaz pro „A“ a uvést do značek začínajících tímto písmenem. Já nechci jít přes 60 odkazy pokaždé aktualizačních I. Nějaké nápady, jak mohu dokázat něco takového? Jakékoliv vede ocenil ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:30
uživatelem Shir L
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
22
Problémy používat stringstream analyzovat ifstream
Mám txt souboru, který obsah je následující:

1
256 128
32768


Napsal jsem kód k analyzování těchto čísel. Ale poté, co ss << line2;proměnná ssje prázdný. Má někdo pomoci mne v této otázce?

ifstream fr;
fr.open(input);
if (!fr)
return false;
string line1;
string line2;
getline(fr, line1);
getline(fr, line1);
getline(fr, line2);
stringstream ss;
uint32_t width, height;
ss << line1;
ss >> width >> height;
ss.str(string());
ss << line2; // After this line, why does `ss` is ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:30
uživatelem xiaomajia909
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
7
Feed Facebook zboží s uživatelsky generovaných produkty
Naši zákazníci si mohou vytvořit plně personalizované produkty na našem internetovém obchodě. Facebook synchronizuje tyto individualizované produkty každou hodinu pinging naše API.

Když zákazník vytvoří svůj produkt, jsme vyvolat událost ViewContent s ID produktu v databázi. Vzhledem k tomu, dosud neexistuje v katalogu Facebook je Facebook Pixel Helper zobrazuje upozornění, že výrobek nemůže být uzavřeno do katalogu.

Když Facebook synchronizuje naše databáze do katalogu, že produkt bude dostupný, ale udál ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:30
uživatelem Sabatino
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
29
Nemůže Pickle QLabel objekt v Pythonu
Snažím se serializovat QLabel podtřídy pomocí nálevu v Pythonu, ale poté, co byl Nemořené text nezdá být set. Co dělám špatně, nebo to, co bych měl dělat namísto toho, aby to fungovalo?

class TestClass(QLabel):

def __init__(self):
super().__init__()
self.setText("SomeText")

def __getstate__(self):
return self.__dict__.copy()

def __setstate__(self, state):
super().__init__()
self.__dict__.update(state)


tc = TestClass()
print(tc.text()) ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:29
uživatelem Vuk Isic
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
13
bash sed / awk / perl: odejmutí skupiny postav kromě případů, kdy se shoduje s konkrétní řetězce
Cílem je odstranit skupinu alfanumerických znaků (včetně ‚_‘ a ‚‘ ‚-‘), když se objeví před druhou dvojtečkou (:) kromě případů, kdy tato skupina odpovídá http [s] *.
Druhá tlustého střeva musí být odstraněny.
Dalším omezením je, že nic musí být provedeno v případě, že třetí pole (jeden po druhém tlustého střeva), obsahuje alespoň jeden tlusté střevo.


Například následující seznam ...:

- name_1: name_11:value-1
name_2: value-2
name_3: http://value-3
- name_4: https://value-4
name_5: name_51:value- ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:29
uživatelem jean-christophe manciot
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
12
jQuery rozšířit funkci v případě, že objekty jsou funkce
Narazil jsem na syntaxi následujícím způsobem. Nemohu zcela pochopit, co se to snaží dělat

$.extend(
{
selectValue: function(value) {
// do some stuff
}
},
this._selectorCallbacks
) ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:29
uživatelem Waterfr Villa
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
8
Editace CSV záznamy pomocí hlaviček s apache.common.csv
Musím číst soubor csv s hlavičkami, upravit hodnotu jednoho ze sloupů a výsledek uložit do nového souboru. Problém, který jsem narazil je dynamicky vytváří záhlaví pro nový soubor.

private static void run(String inPath, String columnTarget, String outPath) {

GenerateTokens nlp = new GenerateTokens();
nlp.setup();

// parser with input
CSVParser parser = null;
try (FileReader in = new FileReader(inPath)) {
parser = CSVFormat.DEFAULT
.withFirstRecordAsHeader().par ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:29
uživatelem Mateusz Wasilewski
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
6
Jak odlišit obsah {{{body}}} Při použití více DefaultLayout v expresní řídítka (Nodejs)
způsob, jak deklarovat dvě Defaultlayouts je popsáno zde

Struktura můj kód:

views/
themes
theme1
layouts/
index1.hbs
content1.hbs
theme2
layouts/
index2.hbs
content2.hbs
serveur.js


jak zadat: v {{{body}}} z index1.hbs bude obsah „content1.hbs“ a v {{{body}}} z index2.hbs bude obsah „content2.hbs "

Kód serveur.js

router.use(function(req, res, next) {
// cache original render
var _render = res.render;

res.render = function(view, options, done) {
// custom logi ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:29
uživatelem jaki hart
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
8
acts_as_list puts rekord v nesprávné poloze s rozsahem array
Mám model s následující nastavení pro acts_as_list drahokam:
acts_as_list scope: [parent_id: nil], add_new_at: :top, top_of_list: 0
Myslím, že má další řadu záznamů:
[Record id: 1, parent_id: nil, position: 1; Record id: 2, parent_id: nil, position: 0; Record id: 3, parent_id: 1, position: nil], ale to se stává, jako by to ignoruje PARENT_ID: nil a skutečné pole záznamů je:
[Record id: 1, parent_id: nil, position: 2; Record id: 2, parent_id: nil, position: 1; Record id: 3, parent_id: 1, position: 0] ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:29
uživatelem mitsuka s
hlasů
1
odpovědí
2
zobrazení
61
Použít obecný typ konstruktoru třídy
Mám rozhraní a abstraktní třídy s ní odvozené jednom:

public interface IIndicator<TInput, TOutput> { }

public abstract class Indicator<TInput, TOutput> : IIndicator<TInput, TOutput> {

public abstract TOutput Calculate(TInput input);

}

public class MyIndicator : Indicator<Decimal, Decimal?> {

public MyIndicator(IEnumerable<Decimal> inputs) {
// Code using base.Calculate and inputs
}

public MyIndicator(IEnumerable<Decimal> inputs, Func& ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:29
uživatelem Miguel Moura
hlasů
-2
odpovědí
1
zobrazení
34
Seznam objektu s obecným typem
Mám dotaz týkající se použití obecné typy.

Mám následující třídu:

public class SettingCollectionItem<T>
{
public string SettingName { get; set; }
public T SettingValue { get; set; }
}


Teď chci dát hodně SettingCollectionItems uvnitř seznamu s názvem SettingCollection. Teď moje otázka: Jak se to dá udělat v C #? Nebo je tam jednodušší způsob, jak uložit uživatelské nastavení s generickými datovými typy?

Pozdravy, SirCodiac ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:28
uživatelem SirCodiac
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
8
Chyba při čtení Kafka SSL klient truststore soubor z Spark streaming
Mám Spark streaming aplikací čtení z Kafky. Já to běží od EMR. Nedávno jsem implementoval Kafka SSL. Jsem vytvoření klienta Kafka, jak je uvedeno níže. Dostávám podivné chyba spuštění aplikace, když se pokusí načíst soubor truststore. Chyba je:

- Caused by: org.apache.kafka.common.KafkaException: org.apache.kafka.common.KafkaException: java.io.FileNotFoundException: /tmp/kafka.client.truststore.jks (No such file or directory)


Co je příčinou tohoto problému?

DataStreamReader df = session.readStream()
... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:28
uživatelem Anirban
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
6
Přidejte AntiForgeryToken v projektu WebForms VB.NET, který nepoužívá Vzorové stránky
I udržovat VB.net WebForms aplikaci a potřebu přidávat anti-CSRF opatření. Přečetl jsem si, že podpora je poskytována na projekty, které využívají vzorové stránky, ale můj projekt nemá používat. Jak mohu přidat metodu AntiForgeryToken mých klasických ASP.NET VB.NET webových formulářů stránek?

Zde je příbuzný odkaz
Generating AntiForgeryToken v WebForms ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:28
uživatelem user2055729
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
20
Existuje způsob, jak mít tlačítko Spustit mnoho funkcí v SwiftUI?
Snažím se mít tlačítka provést znamení ven a změnit boolean na false pomocí jednoho tlačítka. Existuje nějaký způsob, jak to udělat, je, nebo něco podobného v SwiftUI?

Button(action: GIDSignIn.sharedInstance()!.signOut, self.settings.settingsView.toggle()) {
ZStack {
Rectangle()
.frame(width: 300, height: 50)
.cornerRadius(5)
.foregroundColor(Color(.systemGray))
Text("Sign Out")
.foregro ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:28
uživatelem Sean Oplinger
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
14
Variabilní komentovaný s [SerializeField] nezobrazuje v inspektora
Mám problém s proměnnou, která se nezobrazuje v inspektoru přestože jsem označuje ji serializovaný pole.

Kód:

using System;
using UnityEngine;
using UnityEngine.UIElements;

public class SettingsPopup : MonoBehaviour
{
[SerializeField] private Slider speedSlider;

private void Start()
{
speedSlider.value = PlayerPrefs.GetFloat("speed", 1);
}
....
}


Unity inspektor screenshot

Já používám Unity 2019.2.10f1 Osobní.
edit: změna typu speedSlider k něčemu mimo UnityEngine.UIEleme ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:28
uživatelem jheschl17
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
18
Jak mohu změnit Multiple Access hypertextové odkazy ve VBA?
Udělal jsem nějaký rozsáhlý výzkum a uvědomit si, že to není snadný úkol.

Musím změnit řadu hypertextové odkazy v různých tabulek z P: \ Library \ složku ... až I: \ složku ...

Myslím, že mohu změnit typ pole na dlouhém textu, najít a nahradit, typ změnit zpět na hypertextový odkaz.

Z mého chápání objekt hypertextového odkazu není snadné se vypořádat s.

Každá pomoc je oceňována. ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:27
uživatelem Keller Waldron
hlasů
-2
odpovědí
1
zobrazení
25
Chci číst tuto JSON, ale začít s JSONArray jsem trochu zmatený?
To je moje JSON hodnoty, jak mohu získat tento hodnoty a nastavit v rozložení tabulky v android studiu

"ItemArray": [
"091271700007",
"S Santhosh kumar",
"1st main road",
1234567890,
170
],
"ItemArray": [
"0912717123456",
"S Santhosh ",
"2st main road",
1234567890,
170
], ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:27
uživatelem San Tho Sh Kumar
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
34
Jak používat funkci javascript getTotal použít více než jednu funkci v jedné HTML stránky
Mám 23 škálu jezdců s rozsahem od 0 do 10. Chci, aby bylo možné sečíst posuvníků rozsah hodnot. například průměrné duševní pohodu = (jezdce 1 + 2 + 3 + 4 .... + 22 + 23) / 23


function getTotal() {
var e1 = parseInt(slider2.value) || 0;
var e2 = parseInt(slider10.value) || 0;
var e3 = parseInt(slider16.value) || 0;
var h1 = parseInt(slider6.value) || 0;
var h2 = parseInt(slider11.value) || 0;
var h3 = parseInt(slider17.value) || 0;
var a1 = parseInt(slider.value) || 0;
var a2 = parse ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:27
uživatelem Emily lukuta
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
35
Duplicitní řádky dat v pythonu pomocí while
Zde je kód jsem pomocí vytvořit jednoduchou tabulku o umoření. Používání DataFrames ačkoli to kopíruje název sloupce, když jsem vytisknout datový rámec:

import numpy
import pandas
homeprice = 500000
LoanAmt = 500000
term = 30
interestrate = 0.0325
i= 1
Interestonlyterm = 5
while i<=term:
if i <= Interestonlyterm:
Payment = round(LoanAmt * interestrate / 12, 2)
Endingbalance = LoanAmt
Priorbalance = Endingbalance
Interestpaid = Payment * 12
Principalpaid = 0
Annualpayment = Pay ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:27
uživatelem Amitabh
hlasů
1
odpovědí
0
zobrazení
26
Nemohu načíst příspěvek v JavaScriptu
Mám dotaz týkající se kódu. Pravděpodobně řešení je velmi jednoduchý, ale beru první krok v JavaScriptu a není mi jasné.

Mám nějaké backend připravena, listonoš odeslání POST je v pořádku. Takže backend je v pořádku.

Napsal jsem jednoduchou aplikaci, ve které po stisknutí tlačítka uloží daný data v databázi.

Bohužel to nefunguje s ladicí program, je vše v pořádku. Nicméně, po kliknutí na tlačítko v pohledu něco není v pořádku a bez vyzvedávání se nazývá. Objekt není ukládání do databáze.

Prosím pomozte. ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:27
uživatelem Grafik Krystian
hlasů
-2
odpovědí
0
zobrazení
20
Čtení z Vstupní data pro řadu objektů různých typů v Javě
Jsem nový Javě a musím vyřešit tento problém, ale mám problémy s ním.

Musím číst z datového souboru pro objekty. Nevím nastavený počet objektů a dat má různé typy (int a char).

Budu zahrnovat fragment, jak můj vstup vypadá takto:

P1, Title1, 1
AM, AP
9, 8, 7

P2, Title2, 2
AM, PS, TC
10, 8

P3, Title3, 3
AM, PP
1, 2, 4


Tento seznam by mohl pokračovat dál ON. Každý objekt má 3 řádky, které patří k tomu. První potřeby čára, která se rozdělí na 3 různých proměnných, je třeba na druhém řádku, které m ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:26
uživatelem Carmen Maria
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
23
jak přejmenovat dva soubory na jiný název automaticky bash
Mám problém, že chci vědět, jak to udělat automaticky v bash: Mám 12 složek (0,1,2,3..11), z nichž každý obsahuje dva soubory, jako je uvedeno níže, například ve složce 1, je obsahuje:

4DNFI6E4RZ9H.fastq.gz
4DNFIIN1NES7.fastq.gz


a žádné soubory ve složkách mají stejný název.

Chci vytvořit skript, který může smyčku do každé ze složek, a přejmenovat soubory podle názvu složek, například pro soubory ve složce 1, chci dva soubory, které mají být přejmenován na:

1_R1.fastq.gz
1_R2.fastq.gz


pro soubory v ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:26
uživatelem Jiang Xu
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
13
Jak zobrazit zprávy z doby konkrétního?
ve zkratce:

testovací linie:

[..]
print(self.post.created_at) # 2019-12-10 19:10:28.362152+00:00
print(timezone.now()) # 2019-12-10 19:10:28.517711+00:00
resp = self.client.get(reverse_lazy('posts:post_list'))
self.assertIn(self.post, resp.context['posts'])


assertIn je TRUE, pokud v mé názory:

queryset = Post.objects.filter()


assertIn je FALSE, pokud v mé názory:

queryset = Post.objects.filter(created_at__lte=timezone.now()) # print(resp.context['posts']) shows nothing in tests


Staré příspěvky js ... ►►►
Položena 10/12/2019 v 22:26
uživatelem Demid Cerkov

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more